REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (Zarządzenie Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 stycznia 2018r.)

Przedszkole Samorządowe Nr 51 "Przyjazne'' w Białymstoku posiada dwa wolne miejsce.

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do przedszkola

  • od 1 czerwca 2018r. do 6 czerwca 2018r  w godz. 8.00 - 16.00 - składanie wniosków i dokumentów w sekretariacie przedszkola,
  • 21 czerwca 2018r. do godz. 15.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych
  • od 21 czerwca 2018rdo 22 czerwca 2018r. w godz. 8.00 - 16.00 – podpisanie umów w sekretariacie przedszkola
  • 25 czerwca 2018r. do godz. 15.00 - publikacja list kandydatów przyjętych i nie przyjętych

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. U. Woj. Podl. z 2017r. poz. 1219).

Rekrutacja uzupełniająca będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego (www.nabor.um.bialystok.pl)

 


Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku               

zaprasza Rodziców dzieci nowo przyjętych na spotkanie  z psycholog Panią Justyną Soją -Sularz                                                         w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz.16.30.  

Tematem spotkania jest adaptacja dzieci w przedszkolu oraz organizacja przedszkola.      

       Spotkanie przeznaczone jest tylko dla rodziców. Prosimy o obecność.                                                                                                               

                                                                                               Dyrektor PS 51 "Przyjazne''

 


DNI ADAPTACYJNE
 
Serdecznie zapraszamy dzieci, które od 1 września 2018 roku rozpoczną edukację przedszkolną wraz z opiekunami na dni adaptacyjne organizowane w naszym przedszkolu
w dniu 31 sierpnia 2018
 
Prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę/
                                                                       Krystyna Winnicka
                                                                  Dyrektor PS 51 "Przyjazne''
 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja_Adaptacja__2017_(1)_(4).ppt

  

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry