Regulamin korzystania z placu zabaw

§ 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych.
§ 2. Na placu obowiązuje obuwie sportowe.
§ 3. Na placu nie wolno śmiecić.
§ 4. Przed wyjściem z dziećmi na plac należy sprawdzić, czy zamknięte są bramki.
§ 5. Nauczyciel powinien sprawdzić urządzenia terenowe przed ich użytkowaniem.
§ 6. O wszystkich wadach urządzeń na placu zabaw należy powiadomić dyrektora i nie użytkować ich do czasu naprawy.
§ 7. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje swoją grupę z regulaminem i wymaga przestrzegania go przez dzieci.
§ 8. Nauczyciel zobowiązany jest policzyć wszystkie dzieci przed wyjściem z budynku i przed wejściem do przedszkola.
§ 9. Korzystając ze zjeżdżalni należy pamiętać, że dziecko może zjeżdżać wtedy, gdy to, które jest przed nim już zjeżdżalnię opuściło.
§ 10. Z huśtawek należy korzystać w taki sposób aby nauczycielka mogła w każdej chwili przytrzymać huśtające się dziecko.
§ 11. Nie wolno na pojedynczych siedziskach huśtawek siedzieć po dwoje.
§ 12. Dzieciom nie wolno korzystać z drabinek w pozycji głową do dołu.
§ 13. Z urządzeń przeznaczonych do wspinania należy korzystać w taki sposób, aby nauczycielka mogła przytrzymać wspinające się dziecko.
§ 14. Z urządzeń na placu należy korzystać bez pośpiechu i wyścigów.
§ 15. Z piaskownicy może korzystać w danym momencie tylko jedna grupa.
§ 16. Z urządzeń terenowych znajdujących się na placu przedszkolnym należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i przestrzegać następujących reguł:
W pobliżu urządzeń terenowych zabronione jest:

  • przechodzenie przez barierkę zabezpieczającą huśtawkę
  • siedzenie na barierkach urządzeń
  • wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek dachu lokomotywy i zjeżdżalni
  • korzystanie z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
§ 17. W okresie zimowym należy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa podczas zjeżdżania sankami z górki (z innej strony zjeżdżamy, a z innej wchodzimy).
§ 18. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na placu zabaw.
§ 19. Wszystkie urządzenia montowane od 2000 roku posiadają deklarację zgodności (certyfikat).
akty_prawne / regulaminy

 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry