Reguamin elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka

§ 1. Po wejściu dziecka do przedszkola rodzic rejestruje godzinę poprzez zbliżenie karty dziecka do czytnika.

§ 2. Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu przedszkolnego rodzic zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie karty dziecka do czytnika.

§ 3. Karty dzieci z oznaczeniem imienia i nazwiska znajdują się w przedszkolu w szatni w wizytownikach.

§ 4. Rodzic może wykupić dodatkową kartę na własność.

§ 5. W przypadku nie zarejestrowania godziny przyjścia dziecka odpłatność będzie naliczana za pobyt dziecka od godz.6.30.

§ 6. W przypadku nie zarejestrowania godziny odbioru dziecka odpłatność za jego pobyt będzie naliczana do godz.17.00.
akty_prawne / regulaminy

 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry