Realizowane projekty, innowacje pedagogiczne

 • Rok szkolny 2017/2019 - innowacja pedagogiczna "Kulturalny przedszkolak'' dla dzieci 5 letnich - prowadzona przez Elżbietę Prymaka, Izabelę Druba
 • Rok szkolny 2017/2019 - innowacja pedagogiczna "Komputerowy zawrót głowy'' dla dzieci 5 letnich - prowadzona przez Elżbietę Prymaka, Izabelę Druba
 • Rok szkolny 2017/ 2018- Przedszkolaki Czytają- Projekt Plecaczkowy Wydawnictwa Zakamarki- - Każda  grupa otrzyma plecaczek z sześcioma książkami. Każde dziecko będzie brało plecaczek do domu na tydzień. Zadaniem dziecka będzie przeczytać wraz z rodzicami wszystkie sześć książek z plecaczka wybrać ulubioną spośród nich i wykonać pracę plastyczną z nią związaną. Po przyniesieniu plecaczka do przedszkola dziecko mówi w swojej grupie o wrażeniach z lektury opowiada o swojej ulubionej książce i prezentuje pracę plastyczną.  Podsumowaniem akcji jest prezentacja prac dzieci zbieranych przez nauczyciela. Przedszkola biorące udział w projekcie otrzymają od wydawnictwa książkowy upominek. Cele:

            - promocja czytelnictwa w przedszkolach;

             - rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka;

            - mobilizacja dzieci i rodziców do wspólnego głośnego czytania;

            - rozmowa i oswajanie problemów, które są podejmowane w książkach;

           - umożliwienie dostępu do wartościowej literatury dzieciom.

 • Rok szkolny 2016/2017 - innowacja - ''Terapia przez taniec i ruch'' prowadzona przez Annę Stopczyk
 • Rok szkolny 2016/2017 -  udział w projekcie w "W Barwach biało-czerwonych'' organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 • Rok szkolny 2015/2016- grant "Każde dziecko jest inne'' skierowany do dzieci zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych - prowadzony przez Annę Stopczyk
 • Rok szkolny 2015/2016-program  "Terapia przez taniec i ruch'' do pracy z dziećmi wycofanymi - realizowany przez Annę Stpczyk
 • Rok szkolny 2015/2016 - udział całej kadry pedagogicznej w projekcie "Twórczy nauczyciel - skuteczny wychowawca II'' - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział białostocki
 • Rok szkolny 2014/2015- projekt KIK/34  "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej", realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Sprawozdanie z realizacji   
  Idea programu zakłada, że w przedszkolu cała społeczność - pracownicy, dzieci i rodzice - podejmą wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.
  Bierzemy udział w realizacji zadania 2: "Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia oraz poziom aktywności fizycznej i wiedzy dzieci i młodzieży".
  Realizacja programu w naszym przedszkolu obejmuje organizację zajęć kulinarnych dla przedszkolaków, pogadanek, spotkań z dietetykiem, imprez sportowych.

  Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację programu jest Anna Bielawska.

  Harmonogram realizacji projektu KIK/34

  w PS Nr 51 "Przyjazne" w roku szk. 2014/2015

  Realizatorzy projektu

  Rodzaj działania

  Termin realizacji

  Nauczyciele i obsługa przedszkola

  1. Zapewnienie posiłków zgodnie z rekomendacjami IŻŻ
  2. Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o codziennym menu
  3. Zapewnienie dzieciom dostępu do wody pitnej między posiłkami
  4. Organizacja zajęć prozdrowotnych dla dzieci
  5. Pedagogizacja rodziców
  6. Organizacja wystaw prac dzieci na temat zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
  7. Organizacja konkursów, olimpijek dotyczących zasad zdrowego stylu życia
  8. Organizacja wycieczek na okoliczne stragany owocowo -warzywne,
  9. Organizacja pracy koła kulinarnego "Smakusie"promującego zdrowe odżywianie
  10. Organizacja teatrzyków o tematyce prozdrowotnej
  11. Ograniczenie, na terenie przedszkola, wpływu reklam żywności i napojów niezalecanych w żywieniu dzieci

  cały rok

  cały rok

  cały rok

  cały rok

  cały rok

  cały rok

  II 2015,

  X 2014

  cały rok

  zgodnie z tematyką zajęć

  cały rok

  Rodzice   i opiekunowie

  1. Zapoznanie z :

  -informacjami dotyczącymi udziału przedszkola w projekcieKIK/34,

  -artykułami dotyczącymi zdrowego stylu życia na stronieinternetowej

  1. Uczestnictwo w imprezach rekreacyjno - sportowychorganizowanych w placówce
  2. Ograniczenie spożywania słodyczy i produktówreklamowanych w środkach masowego przekazu
  3. Udział rodziców w zajęciach otwartych, promujących zdrowe odżywianie.

  IX 2014

  cały rok

  cały rok

   cały rok

  zgodnie z tematyką zajęć

  Dzieci

  I. Aktywne uczestnictwo w zajęciach, motywujących do samodzielnych prozdrowotnych wyborów:

  1. Wycieczka na stragany warzywne
  2. "Teatr warzywny"- wykonanie kukiełek z warzyw iwykorzystanie ich do przedstawień
  3. Nauka wierszy i piosenek o warzywach
  4. Udział w pogadance z lekarzem na temat zdrowego stylużycia
  5. Uczestnictwo w zajęciach koła kulinarnego
  6. Samodzielne robienie surówek, sałatek na zajęciach w przedszkolu
  7. Hodowla ziół i nowalijek - zielony kącik
  8. Uczestnictwo w konkursach na temat zdrowia
  9. Udział w teatrzykach o tematyce prozdrowotnej:

  II. Uczestnictwo w imprezie rekreacyjno - sportowej z okazji DniaRodziny

  III. Doskonalenie nawyków higienicznych koniecznych doprzygotowywania i spożywania posiłków

  IV. Właściwe zachowanie się przy stole w czasie spożywania posiłków

   X 2014

  IX 2014

  X 2014

  zgodnie z tematyką zajęć

  cały rok

  wiosna 2015

  cały rok

  wg harmonogramu

  maj 2015

  cały rok

   cały rok

   

   

   
 • Rok szkolny 2013/2014- Projekt  MEN ''Ćwiczyć każdy może'' - zajęcia mające na celu rozwijanie naturalnej potrzeby ruchu i ekspresji u dzieci w wieku przedszkolnym. Zdjęcia z przebiegu projektu

                                             

                                               Koło Taneczne

                       

       Zajęcia ruchowe z rodzicami wg metody Weroniki Sherborne

                     

                                               Dbamy o zdrowie

                    

                                Raz,dwa,trzy - cwiczę ja cwiczysz ty

                                             

                                                 Maluszkowe zmagania sportowe

                                                

                                    Zimowe zabawy

                          

                         

                                                        Cwiczymy ze studentami

                                               

                                                Olimpijka sportowa

 • Rok szkolny 2012/2014 - "Razem bawić sie wesoło" - zajęcia profilaktyczno-wychowawcze i edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i rodziców prowadzonych przez nauczycieli przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci wycofanych i nieśmiałych. Są to zajęcia umożliwiające rodzinne, wspólne spędzanie wolnego czasu.
 • Rok szkolny 2012/2014- "Zabawy fundamentalne"- Zabawy Fundamentalne to kompleksowy program wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zawiera około 400 przepisów na zabawy rozwijające dziecko we wszystkich sferach. Program Zabaw Fundamentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków - logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program. Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa. zabawy fundamentalne
 • Rok szkolny 2011/2012 - "Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom". Projekt składał się z dwóch podprojektów: "Świat ceramiki" - zajęcia ceramiczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie oraz "Zajęcia socjoterapeutyczne" - profilaktyka zachowań nieakceptowanych społecznie.
   
 • Rok szkolny 2009/2010 - "Radosne przedszkole" . Projekt składał się z dwóch modułów: "Zajęcia logopedyczne" - uzupełnienie braków i eliminowanie defektów w mowie oraz "Zajęcia socjoterapeutyczne" - profilaktyka zachowań nieakceptowanych społecznie.
   
 • Rok szkolny 2008/2009 - "Weekendowe przedszkole" - Projekt był przeznaczony dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola. Składał się z cyklu zajęć teatralnych, plastycznych, logopedycznych oraz konsultacji z terapeutami. Celem zajęć było rozwijanie indywidualnych uzdolnień dzieci , podnoszenie świadomości rodziców z zakresu rozwoju i wychowania małego dziecka.
 • 2006- 2016 -"Dotyk Muzyki" - program zajęć muzykoterapeutycznych w przedszkolu . Celem głównym programu jest poprawienie samopoczucia psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym, wspomaganie jego rozwoju i wychowywania poprzez muzykę i ruchem.

 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry