Realizowane projekty, innowacje pedagogiczne

 • Rok szkolny 2017/2018 - innowacja pedagogiczna "Kulturalny przedszkolak'' dla dzieci 5 letnich - prowadzona przez Elżbietę Prymaka, Izabelę Druba
 • Rok szkolny 2017/2018 - innowacja pedagogiczna "Komputerowy zawrót głowy'' dla dzieci 5 letnich - prowadzona przez Elżbietę Prymaka, Izabelę Druba
 • Rok szkolny 2017/ 2018- Przedszkolaki Czytają- Projekt Plecaczkowy Wydawnictwa Zakamarki- - Każda  grupa otrzyma plecaczek z sześcioma książkami. Każde dziecko będzie brało plecaczek do domu na tydzień. Zadaniem dziecka będzie przeczytać wraz z rodzicami wszystkie sześć książek z plecaczka wybrać ulubioną spośród nich i wykonać pracę plastyczną z nią związaną. Po przyniesieniu plecaczka do przedszkola dziecko mówi w swojej grupie o wrażeniach z lektury opowiada o swojej ulubionej książce i prezentuje pracę plastyczną.  Podsumowaniem akcji jest prezentacja prac dzieci zbieranych przez nauczyciela. Przedszkola biorące udział w projekcie otrzymają od wydawnictwa książkowy upominek. Cele:

            - promocja czytelnictwa w przedszkolach;

             - rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka;

            - mobilizacja dzieci i rodziców do wspólnego głośnego czytania;

            - rozmowa i oswajanie problemów, które są podejmowane w książkach;

           - umożliwienie dostępu do wartościowej literatury dzieciom.

 • Rok szkolny 2016/2017 - innowacja - ''Terapia przez taniec i ruch'' prowadzona przez Annę Stopczyk
 • Rok szkolny 2016/2017 -  udział w projekcie w "W Barwach biało-czerwonych'' organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 • Rok szkolny 2015/2016- grant "Każde dziecko jest inne'' skierowany do dzieci zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych - prowadzony przez Annę Stopczyk
 • Rok szkolny 2015/2016-program  "Terapia przez taniec i ruch'' do pracy z dziećmi wycofanymi - realizowany przez Annę Stpczyk
 • Rok szkolny 2015/2016 - udział całej kadry pedagogicznej w projekcie "Twórczy nauczyciel - skuteczny wychowawca II'' - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział białostocki
 • Rok szkolny 2014/2015- projekt KIK/34  "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej", realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Sprawozdanie z realizacji   
  Idea programu zakłada, że w przedszkolu cała społeczność - pracownicy, dzieci i rodzice - podejmą wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.
  Bierzemy udział w realizacji zadania 2: "Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia oraz poziom aktywności fizycznej i wiedzy dzieci i młodzieży".
  Realizacja programu w naszym przedszkolu obejmuje organizację zajęć kulinarnych dla przedszkolaków, pogadanek, spotkań z dietetykiem, imprez sportowych.

  Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację programu jest Anna Bielawska.

  Harmonogram realizacji projektu KIK/34

  w PS Nr 51 "Przyjazne" w roku szk. 2014/2015

  Realizatorzy projektu

  Rodzaj działania

  Termin realizacji

  Nauczyciele i obsługa przedszkola

  1. Zapewnienie posiłków zgodnie z rekomendacjami IŻŻ
  2. Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o codziennym menu
  3. Zapewnienie dzieciom dostępu do wody pitnej między posiłkami
  4. Organizacja zajęć prozdrowotnych dla dzieci
  5. Pedagogizacja rodziców
  6. Organizacja wystaw prac dzieci na temat zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
  7. Organizacja konkursów, olimpijek dotyczących zasad zdrowego stylu życia
  8. Organizacja wycieczek na okoliczne stragany owocowo -warzywne,
  9. Organizacja pracy koła kulinarnego "Smakusie"promującego zdrowe odżywianie
  10. Organizacja teatrzyków o tematyce prozdrowotnej
  11. Ograniczenie, na terenie przedszkola, wpływu reklam żywności i napojów niezalecanych w żywieniu dzieci

  cały rok

  cały rok

  cały rok

  cały rok

  cały rok

  cały rok

  II 2015,

  X 2014

  cały rok

  zgodnie z tematyką zajęć

  cały rok

  Rodzice   i opiekunowie

  1. Zapoznanie z :

  -informacjami dotyczącymi udziału przedszkola w projekcieKIK/34,

  -artykułami dotyczącymi zdrowego stylu życia na stronieinternetowej

  1. Uczestnictwo w imprezach rekreacyjno - sportowychorganizowanych w placówce
  2. Ograniczenie spożywania słodyczy i produktówreklamowanych w środkach masowego przekazu
  3. Udział rodziców w zajęciach otwartych, promujących zdrowe odżywianie.

  IX 2014

  cały rok

  cały rok

   cały rok

  zgodnie z tematyką zajęć

  Dzieci

  I. Aktywne uczestnictwo w zajęciach, motywujących do samodzielnych prozdrowotnych wyborów:

  1. Wycieczka na stragany warzywne
  2. "Teatr warzywny"- wykonanie kukiełek z warzyw iwykorzystanie ich do przedstawień
  3. Nauka wierszy i piosenek o warzywach
  4. Udział w pogadance z lekarzem na temat zdrowego stylużycia
  5. Uczestnictwo w zajęciach koła kulinarnego
  6. Samodzielne robienie surówek, sałatek na zajęciach w przedszkolu
  7. Hodowla ziół i nowalijek - zielony kącik
  8. Uczestnictwo w konkursach na temat zdrowia
  9. Udział w teatrzykach o tematyce prozdrowotnej:

  II. Uczestnictwo w imprezie rekreacyjno - sportowej z okazji DniaRodziny

  III. Doskonalenie nawyków higienicznych koniecznych doprzygotowywania i spożywania posiłków

  IV. Właściwe zachowanie się przy stole w czasie spożywania posiłków

   X 2014

  IX 2014

  X 2014

  zgodnie z tematyką zajęć

  cały rok

  wiosna 2015

  cały rok

  wg harmonogramu

  maj 2015

  cały rok

   cały rok

   

   

   
 • Rok szkolny 2013/2014- Projekt  MEN ''Ćwiczyć każdy może'' - zajęcia mające na celu rozwijanie naturalnej potrzeby ruchu i ekspresji u dzieci w wieku przedszkolnym. Zdjęcia z przebiegu projektu

                                             

                                               Koło Taneczne

                       

       Zajęcia ruchowe z rodzicami wg metody Weroniki Sherborne

                     

                                               Dbamy o zdrowie

                    

                                Raz,dwa,trzy - cwiczę ja cwiczysz ty

                                             

                                                 Maluszkowe zmagania sportowe

                                                

                                    Zimowe zabawy

                          

                         

                                                        Cwiczymy ze studentami

                                               

                                                Olimpijka sportowa

 • Rok szkolny 2012/2014 - "Razem bawić sie wesoło" - zajęcia profilaktyczno-wychowawcze i edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i rodziców prowadzonych przez nauczycieli przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci wycofanych i nieśmiałych. Są to zajęcia umożliwiające rodzinne, wspólne spędzanie wolnego czasu.
   
 • Rok szkolny 2011/2012 - "Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom". Projekt składał się z dwóch podprojektów: "Świat ceramiki" - zajęcia ceramiczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie oraz "Zajęcia socjoterapeutyczne" - profilaktyka zachowań nieakceptowanych społecznie.
   
 • Rok szkolny 2009/2010 - "Radosne przedszkole" . Projekt składał się z dwóch modułów: "Zajęcia logopedyczne" - uzupełnienie braków i eliminowanie defektów w mowie oraz "Zajęcia socjoterapeutyczne" - profilaktyka zachowań nieakceptowanych społecznie.
   
 • Rok szkolny 2008/2009 - "Weekendowe przedszkole" - Projekt był przeznaczony dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola. Składał się z cyklu zajęć teatralnych, plastycznych, logopedycznych oraz konsultacji z terapeutami. Celem zajęć było rozwijanie indywidualnych uzdolnień dzieci , podnoszenie świadomości rodziców z zakresu rozwoju i wychowania małego dziecka.
 • 2006- 2016 -"Dotyk Muzyki" - program zajęć muzykoterapeutycznych w przedszkolu . Celem głównym programu jest poprawienie samopoczucia psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym, wspomaganie jego rozwoju i wychowywania poprzez muzykę i ruchem.

 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry