Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., poz. 1071).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 202r., nr 5; poz.46).

Przyjmowanie_i_rozpatrywanie_skarg_i_wniosków