"Świat emocji"

Program ten powstał z potrzeby niesienia pomocy dzieciom bardzo energicznym, nadpobudliwym,  niestabilnym emocjonalnie, sprawiającym kłopoty sobie i innym w domu, w przedszkolu , ale także dla tych, którym, na co dzień brakuje odwagi, by pewnie kroczyć w trudnej rzeczywistości.
 
Cele programu:
terapeutyczne:
edukacyjne:
rozwojowe:
"Mapa mojego serca''- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 
"Drzewo''- kształtowanie umiejętności zachowań empatycznych, takich jak współczucie, chęć pocieszenia.