"Świat emocji"

Program ten powstał z potrzeby niesienia pomocy dzieciom bardzo energicznym, nadpobudliwym,  niestabilnym emocjonalnie, sprawiającym kłopoty sobie i innym w domu, w przedszkolu , ale także dla tych, którym, na co dzień brakuje odwagi, by pewnie kroczyć w trudnej rzeczywistości.
 
Cele programu:
terapeutyczne:
  • pomoc w odreagowywaniu emocji,
  • realizowanie różnego typu zadań umożliwiających dziecku odniesienie sukcesu i akceptację ze strony innych osób
  • poznać siebie, docenić swoje mocne strony, a następnie wykorzystać je w różnorodnych sytuacjach życiowych.
edukacyjne:
  • poznanie emocji i sposobów radzenia sobie z nimi,
  • dostarczanie doświadczeń korekcyjnych wspierających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
  • uczenie pełnienia określonych ról społecznych (przedszkolaka i kolegi)
rozwojowe:
  • rozwijanie dziecięcych talentów i zainteresowań,
  • zaspakajanie potrzeb rozwojowych –  aktywności ruchowej, twórczości, zabawy, potrzeba wsparcia ze strony dorosłych
"Mapa mojego serca''- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 
"Drzewo''- kształtowanie umiejętności zachowań empatycznych, takich jak współczucie, chęć pocieszenia.