Programy własne

 

  1. Adaptacyjny "Z uśmiechem do Przedszkola", którego założeniem jest zminimalizowanie przykrych emocji i przeżyć w pierwszych dnia pobytu w przedszkolu-realizowany przez Annę Bielawską,
  2. Program własny z gimnastyki korekcyjnej pt. „Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu” opracowany przez Izabelę Drubę,
  3. Program języka angielskiego "I love Boo''- realizowany przez Annę Kalinowską,
  4. Program profilaktyki logopedycznej "Mówię więc jestem" - realizowany przez Joannę Jaźwińską, Izabelę Drubę,
  5. Program zajęć plastyczno-terapeutycznych "Kolorowa kropka" dla dzieci w wieku przedszkolnym - realizowany przez Elżbietę Prymaka 
  6. Program zajęć taneczno-ruchowych - prowadzony przez Annę Kalinowską,     
  7. Program koła plastycznego „Mali artyści” - realizowany przez Joannę Jaźwińską,
  8. Program "Magiczne kółeczka" czyli origami płaskie z koła - realizowany przez Izabelę Drubę oraz Joannę Jaźwińską,

 

Pozwólmy dziecku doświadczać,

eksperymentować, dowiadywać się

i porównywać, szukać i dążyć w głębinach

wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze,

- czasami trudne, ale jakie bogate i fascynujące

Budujemy programy dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci.”

C. Freinet