Programy własne

 

  1. Adaptacyjny "Z uśmiechem do Przedszkola", którego założeniem jest zminimalizowanie przykrych emocji i przeżyć w pierwszych dnia pobytu w przedszkolu-realizowany przez Annę Bielawską,
  2. Program z terapii pedagogicznej, którego założeniem jest praca terapeutyczna i wyrównanie szans edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym - Beata Głowacka
  3. Program arteterapii i terapii zajęciowej którego celem jest praca terapeutyczna wspierająca rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym poprzez obcowanie z różnorodnymi formami sztuki -Małgorzata Godlewska
  4. "Przedszkole drugim domem" - program współpracy z rodzicami
  5. Jestem bezpieczny w przyjaznym przedszkolu" - program bezpieczeństwa - program obejmuje treści związane z bezpieczeństwem na drodze, w środowisku zabaw dziecka, w kontakcie z innymi ludźmi, zwierzętami, roślinami. Celem głównym jest uświadomienie dzieciom grożących im niebezpieczeństw oraz rozwijanie umiejętności unikania zagrożeń i radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach.
  6. "Program wychowawczy dla Przedszkola Samorządowego Nr 51 "Przyjaznego" został opracowany w celu doprowadzenia dzieci do jak najpełniejszego rozwoju emocjonalnego i społecznego.
  7. Program "Dobra postawa to podstawa" do realizacji na zajęciach gimnastyki korekcyjnej, który zakłada osiąganie pozytywnych efektów w zakresie prawidłowej postawy ciała poprzez prowadzenie ćwiczeń korygujących wadę postawy zdiagnozowaną u dziecka - Elżbieta Dobrowolska

 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry