Grupa I 

           Nauczycielki:   Krystyna Winnicka 

                                     Joanna Żygieło

                                     Izabela Druba

Pomoc nauczyciela:   Anna Cylwik

Woźna oddziałowa:    Grażyna Mazewska

grupy

góra strony