Kadra pedagogiczna

 • mgr Krystyna Winnicka - dyrektor, nauczyciel dyplomowany, kierunek studiów - pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny        z terapii pedagogicznej
 • mgr Beata Głowacka - społeczny zastępca dyrektora, nauczyciel dyplomowany, kierunek studiów - pedagogika wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • mgr Małgorzata Godlewska - nauczyciel dyplomowany, kierunek studiów - pedagogika wczesnoszkolna; specjalista z zakresu arteterapii i terapii zajęciowej, uprawnienia -kierowanie grupami.
 • mgr Elżbieta Dobrowolska - nauczyciel dyplomowany, kierunek studiów - pedagogika wczesnoszkolna, specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • mgr Łucja Juźwiuk– nauczyciel dyplomowany, Studium Wychowania Przedszkolnego kierunek studiów - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z edukacją zdrowotną
 • mgr Anna Bielawska -nauczyciel dyplomowany, Studium Wychowania Przedszkolnego kierunek studiów - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z edukacją zdrowotną
 • mgr Elżbieta Prymaka -nauczyciel dyplomowany, kierunek studiów pedagogika wczesnoszkolna
 • mgr Izabela Druba - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe "Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami rehabilitacji''
 • mgr Joanna Żygieło - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, kurs językowy z języka angielskiego
 • mgr Anna Kalinowska - nauczyciel kontraktowy,  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Agnieszka Kacperczyk- nauczyciel mianowany, kierunek studiów pedagogika wczesnoszkolna

 


 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry