Rada Rodziów

 

Rok szkolny 2021/2022

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca:

W skład komisji rewizyjnej weszli: 

 

Trójki Grupowe Rodziców poszczególnych grup:

Grupa I : 

Grupa II : 

Grupa III : 

Grupa IV :

Grupa V : 

 

                                        

Program współpracy z rodzicami