Rada Rodziców

 

Rok szkolny 2023/2024

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca:  Edyta P.

Zastępca Przewodniczącej : Eliza M.

Skarbnik: Paulina B.

Sekretarz: Paulina B.

 

Trójki Grupowe Rodziców poszczególnych grup:

 Grupa I : Emilia B.
                Marta M.
                      Katarzyna F.
 Grupa II : Łukasz P.
             Ewa A.
                   Urszula M.
Grupa III : Paulina B.
                    Paulina Cz.
                Agata D.

Grupa IV : p. Edyta P.

                 p. Eliza M.

                      p. Monika Dz.

 Grupa V : Grzegorz P.
              Joanna K.
                  Agnieszka L.
 

                                        

Program współpracy z rodzicami