Rada Rodziców

 

Rok szkolny 2022/2023

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca:  Edyta P.

Zastępca Przewodniczącej : Eliza M.

Skarbnik: Paulina B.

Sekretarz: Paulina B.

 

Trójki Grupowe Rodziców poszczególnych grup:

Grupa I : 

Grupa II : 

Grupa III : 

Grupa IV :  Patrycja N.
                    Katarzyna Ż.
                   Agnieszka P.

Grupa V : 

 

                                        

Program współpracy z rodzicami