Podstawa programowa

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 
Podstawa_programowa_wychowania_przedszkolnego_dla_przedszkoli