"Bez złości mamy więcej radości"

„Podczas każdego tańca, któremu oddajemy się z radością, umysł traci swoją zdolność kontroli, a ciałem zaczyna kierować serce”

                                                      Paulo Coelho

 

Taniec towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów. W prosty i naturalny sposób wyraża uczucia, emocje, marzenia i potrzeby. Łączy epoki, tradycje i ludzi.
Ponieważ taniec oddziałuje na wszystkie sfery osobowości człowieka, zarówno na sferę emocjonalną, jak i fizyczną, na intelekt oraz sferę społeczną, poprzez wielostronny kontakt z nim osiągnąć możemy rozmaite cele.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Zapewnienie dzieciom uzdolnionym ruchowo warunków do rozwijania swych umiejętności.
  • Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.
  • Kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa dzieci w różnych formach aktywności fizycznej, dla zdrowia fizycznego i dobrego samopoczucia.