Projekt unijny

Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 51 Przyjazne w Białymstoku

 

Numer projektu: RPO.03.01.01-20-0120/16

Tytuł: : Przyjazna nauka-wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 51 Przyjazne w Białymstoku.

Oś priorytetowa: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej


zapytanie_o_cene_koordynator.pdf


51_rozeznanie_rynku_szkolenie_dla_nauczycieli.pdf


PS_51_03_04_2018_zapytanie_ofertowe_pomoce_szkoleniowe_mikroskopy.pdf


PS_51_04_04_2018_zapytanie_ofertowe_pomoce_szkoleniowe_tablety.pdf


 

 


INFORMACJE O PROJEKCIE

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 • GMINA  MIASTO BIAŁYSTOK/PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 realizują projekt pt.: "Przyjazna nauka- wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 51 Przyjazne w Białymstoku"
 • Numer projektu: RPO.03.01.01-20-0120/16

               

 • Oś priorytetowa: III Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 184906,35; wartość projektu: 217556,75

 • Czas trwanie projektu: 01.02.2018-30.11.2019
 • Cel projektu: Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Samorządowego nr 51 w Białymstoku poprzez wprowadzenie zajęć kształtujących kompetencje kluczowe u 125 dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez udział w zajęciach, warsztatach, laboratoriach, oraz nabycie wiedzy i wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie stosowania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych u dzieci przez 9 nauczycielek przedszkola poprzez udział w szkoleniach.

             

2. REKRUTACJA:

 • projektem zostaną objęte wszystkie dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 51 oraz

9 Nauczycielek PS 51

 • rekrutacja odbywać się będzie od 01.02.2018 do 28.02.2018 poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej  oraz przekazanie ich bezpośrednio Nauczycielkom w grupach, Dyrekcji, bądź zostawienie ich w biurze projektu.

3. MODUŁY SZKOLENIOWE

 • język angielski - 30 godzin dydaktycznych na grupę. Na zajęciach zostaną wykorzystane naturalne predyspozycje dzieci, angażując pamięć emocjonalną oraz wszystkie narządy zmysłów dziecka. Dzieci uczą się poprzez zabawę i aktywną komunikację.
 • laboratorium przedszkolaka - 20 godzin dydaktycznych na grupę. Zajęcia będą się opierać na eksperymentach wykonywanych dla dzieci i przez dzieci. Dzięki eksperymentom dzieci  nabędą informacje naukowe, niezbędne do dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy. Program zawiera ciekawostki naukowe z dziedzin takich jak: chemia, fizyka, astronomia, budowa cząsteczki wody, pojęcie światła, elektryczności i inne.
 • Kalkulatorek- 10 godzin dydaktycznych na grupę. Program oparty na pracy dzieci z tabletami. dzieci w grupach będą rozwiązywać proste zadania matematyczno-logiczne. na pierwszych zajęciach będą też uczestniczyli Rodzice/Opiekunowie dzieci.
 • Mądry Przedszkolak - 60 godzin dydaktycznych na grupę. Program nauki czytania globalnego poprzez gry, zabawy, zadania, dramę.

Projekt pt.: "Przyjazna nauka- wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 51 Przyjazne w Białymstoku" ; Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Projekt realizowany przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku w okresie 01.02.2018-30.11.2019