Projekt unijny

Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 51 Przyjazne w Białymstoku

 

Numer projektu: RPO.03.01.01-20-0120/16

Tytuł: : Przyjazna nauka-wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 51 Przyjazne w Białymstoku.

Oś priorytetowa: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej


zapytanie_o_cene_koordynator.pdf


51_rozeznanie_rynku_szkolenie_dla_nauczycieli.pdf


PS_51_03_04_2018_zapytanie_ofertowe_pomoce_szkoleniowe_mikroskopy.pdf


PS_51_04_04_2018_zapytanie_ofertowe_pomoce_szkoleniowe_tablety.pdf


 

 


INFORMACJE O PROJEKCIE

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 

               

2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 184906,35; wartość projektu: 217556,75

             

2. REKRUTACJA:

9 Nauczycielek PS 51

3. MODUŁY SZKOLENIOWE

Projekt pt.: "Przyjazna nauka- wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 51 Przyjazne w Białymstoku" ; Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Projekt realizowany przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku w okresie 01.02.2018-30.11.2019