WYCIECZKA

Drodzy Rodzice dzieci z grupy Smerfy i Muminki

    Dn. 28.10.2021 ( CZWARTEK) organizowana jest wycieczka autokarowa do NADLEŚNICTWA CZARNA BIAŁOSTOCKA na spotkanie z leśnikiem w terenie. Koszt wycieczki to tylko koszt za autokar w kwocie 15zł/ os. .

    Pieniążki należy wpłacić do wychowawcy grupy do dn. 25.10.2021

    W dniu wycieczki prosimy o punktualne przyprowadzenie dziecka do przedszkola, ponieważ wyjazd jest o godz 9 :00 , powrót około 12:00

Dzieci Są W Autobus Szkolny - Stockowe grafiki wektorowe i więcej obrazów  Koło - Fragment pojazdu - iStockUWAGA KONKURS!


Konkurs plastyczno- techniczny

„ JESIENNE  ZWIERZAKI - CUDAKI”

CELE KONKURSU:
1. Dostrzeganie piękna jesiennej natury i możliwości wykorzystania darów jesieni jako materiałów plastycznych.

2. Popularyzacja wiedzy o świecie zwierząt.

3. Tworzenie emocjonalnego związku między człowiekiem a przyrodą.

4.  Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka i uzdolnień plastycznych.
5.  Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

6. Wyzwalanie satysfakcji i radości płynącej z twórczości własnej.

7. Wspólne spędzenie czasu w gronie rodzinnym

REGULAMIN:
1. Organizator:

Organizatorem jest  nauczyciel mgr Anna Ignaciuk z Publicznego  Przedszkola

Nr 51 w Białymstoku 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- uczestnikami mogą być dzieci   uczęszczające do Publicznego Przedszkola Nr 51 w Białymstoku ( wraz z Rodzicami )

- autor może dostarczyć tylko jedną pracę,
- tematyką prac są ludziki, zwierzęta, stworki, cudaki jesienne
- technika prac dowolna,
- w pracy należy wykorzystać  dary jesieni

3. Kryteria oceny prac:
- oryginalność i pomysłowość, - zastosowana technika i ciekawie wykorzystane materiały,
- zgodność z tematem,

- praca wykonana wspólnie ( dziecko + inny członek rodziny)

- rozpatrywane będę dwie kategorie wiekowe:

1- Dzieci z grup Misie i Żabki

2- Dzieci z grup Smerfy , Krasnale i Muminki

-prace należy dostarczyć do wychowawcy grupy do dnia 22.10.2021.

-rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29.10.2021 ( informacja zostanie wywieszona na głównych drzwiach przedszkola oraz na stronie internetowej )

4. Jury:

Jurorami będzie Kadra Pedagogiczna oraz Personel przedszkola.

 5.Nagrody:
Zostaną  przyznane nagrody za  I, II, III miejsce

(  kategoria wiekowa –Misie i Żabki) oraz nagrodę otrzymają dzieci za  I , II , III miejsce  (kategoria wiekowa - Smerfy, Krasnale i Muminki). Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom i drobny upominek .

 

Serdecznie zapraszamy do udziały w konkursie


„Każdy, kto serce ma, nakarmi bezdomnego psa
Dołącz do nas i weź udział w akcji charytatywnej dla psów w potrzebie.

Darowiznę mogą stanowić produkty karmy dla psów i szczeniaków, obroże przeciwkleszczowe i przeciwpchelne, koce, zabawki, itp.
(lub pieniądze, za które zostaną zakupione obroże i przekazane)
dla podopiecznych schroniska.

Najważniejsze jest, aby nakarmić głodne psy, a także  gdy wszystkie psiaki będą zabezpieczone obróżkami –

akcja, którą przeprowadziliśmy nie pójdzie na marne, a kleszcze i pchełki nie będą straszne dla psów, które nie mają domu.

 

Prosimy o przekazywanie darowizny
do nauczycielek grup, a pieniądze wrzucać do skarbonki.
(pudełka i skarbonki znajdują się w każdej grupie)
 

Akcja trwa: od 5.10.2021r. do 28.10.2021r.

koordynator: Anna Kalinowska, Anna Maria Ignaciuk

 


Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do udziału w akcjach charytatywnych na terenie naszej placówki! 
Pamiętajmy! Dobro zawsze wraca!

 

 


REKOMENDACJE PREZYDENTA  MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Rekomendacje Prezydenta Miasta Białegostoku

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 1.09.2020:

PROCEDURA_BEZPIECZENSTWA_W_OKRESIE_PANDEMII_COVID_1_09.2020-1.docx

Wytyczne_GIS_przedszkola_i_zlobki-V_aktualizacja.pdf


Przyjazna nauka dla przedszkolaków” – projekt unijny od 01.10.2020 r.- 30.04.2022 r.

Od 1 października 2020 r. trwa rekrutacja do projektu pt. „Przyjazna nauka dla przedszkolaków” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt będzie trwał od 01.10.2020 r. do 30.04.2022 r. Projekt jest realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku wraz z partnerem Akademią Nauki  Emilia Karolina Seroka.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną:

projekty/przyjazna_nauka