Ubezpieczenie

Przedszkole zawarło umowe z firmą InterRisk

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22
Oddział Białystok
ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok
tel. (085) 743 59 31 wewn. 21, kom. 798 959 357
marzena.baszun@interrisk.pl, www.interrisk.pl

 


 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry