Publikacje nauczycieli

 


Rok 2019/2020

Niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą dzisiejsze wychowanie

Współczesne czasy są dla dzieci i ich rodziców prawdziwą rewolucją. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego co się wiąże z wychowaniem dziecka, wiemy na co zwracać uwagę, spędzamy z dziećmi zdecydowanie więcej czasu, a także coraz więcej rodziców stara się podchodzić do wychowania dziecka z wyrozumiałością, cierpliwością i szacunkiem. Coraz częściej widzi się dzieci traktowane podmiotowo, nie przedmiotowo. Po prostu jak ludzi. I to jest piękne.

Jednak w tym pędzie do zmiany i w poszukiwaniu lepszych rozwiązań, czasami bez głębszego przemyślenia odrzucamy metody z przeszłości, które jak się okazuje, nam samym dały bardzo dużo.

Pokolenie z kluczem na szyi

Pamiętacie te beztroskie lata, które spędzało się niemal w całości poza domem? Tylko wy i inne dzieciaki z okolicy, zastanawiające się co można by porobić? Placów zabaw albo nie było albo były w opłakanym stanie, dorośli byli zajęci sprawami dorosłych, a w telewizji program dla dzieci był tylko o 19:00. Trzeba więc było kombinować. Wspinaliśmy się więc na gigantyczne z naszej perspektywy drzewa i zawieszaliśmy tam linę, by bawić się w tarzana. Braliśmy z drewutni naostrzoną siekierkę i szliśmy do lasu, by zbudować szałas. Rzucaliśmy nożami do celu. Poszukiwaliśmy skarbów. Zbieraliśmy zardzewiały złom, by budować z niego co się dało, a jak gdzieś trafiliśmy na porzucony samochód to po przepędzeniu z niego szczurów, byliśmy najszczęśliwszymi dziećmi pod słońcem jadąc do dowolnej wyobrażonej krainy.

Z kolei po paru dekadach te same dzieciaki, które kiedyś robiły te wszystkie niebezpieczne rzeczy, swoim dzieciom nie pozwalają nawet samodzielnie wybrać się do sklepu znajdującego się 50 metrów dalej, bo przecież to jest SKRAJNIE NIEODPOWIEDZIALNE I NIEBEZPIECZNE! (jak wskazuje ostatni raport Nationale-Nederlanden, aż 75% współczesnych rodziców obawia się samodzielnego powrotu ich dzieci ze szkoły)

Co poszło nie tak?

Niebezpieczeństwo!

Oprócz tego, że żyjemy obecnie w czasach większej świadomości, żyjemy też w czasach największych WYIMAGINOWANYCH niebezpieczeństw. W telewizji? Niebezpieczeństwo. W radiu? Niebezpieczeństwo. W gazetach? Niebezpieczeństwo. Z każdej niemal możliwej strony. Gdy natomiast mamy dziecko, to owe niebezpieczeństwa rosną do rangi wręcz gigantycznych. Tutaj dziecko porwane, tam pobite, gdzieś dziecko zginęło, a jeszcze gdzieś indziej się zagubiło... Człowiek po serii takich wiadomości bardzo łatwo wpada wręcz w paranoję i co chwilę ogląda się za ramię. Ja sam doskonale rozumiem ten strach, bo jak każdy rodzic odczuwam go niejednokrotnie.

Tylko to nie jest tak, że 100 lat temu dzieci się nie porywało czy żadne się nie zagubiło. Po prostu wtedy nie było telewizji, która mogłaby to nagłośnić na cały kraj. Wręcz wbrew temu co sądzi większość, obecnie żyjemy w NAJBEZPIECZNIEJSZYCH czasach w historii naszego świata pod niemal każdym możliwym względem.

Oczywiście to nie znaczy, że nie czyhają na nas i nasze dzieci żadne niebezpieczeństwa, ale czy sam fakt istnienia ryzyka powinien nas całkiem paraliżować? Albo tworzyć z nas rodziców, którzy swoje dzieci trzymają w tzw. "złotych klatkach"?

Bezpieczeństwo jest ważne

Ale wolność też jest ważna. Podejmowanie ryzyka również. To właśnie podejmowanie ryzyka, uczy nas odpowiedzialności. Uczymy się dzięki temu kiedy ryzyko warto podjąć, a kiedy stawka jest zbyt duża i lepiej jest odejść. Dlatego też dziecko, które będzie chodziło po drzewach na pewno zaliczy parę upadków, ale z czasem będzie w tym coraz sprawniejsze i pewne siebie. Dziecko, które będzie miało okazję rozpalać ognisko (na początku pod nadzorem rodziców, a z czasem samo), będzie w przyszłości miało dużo mniejszą szansę na to, że nagle wystraszy się ognia i spowoduje pożar.

Umiejętność obchodzenia się z rzeczami potencjalnie niebezpiecznymi oraz umiejętność oceny ryzyka są wprost bezcenne w naszym życiu. Nie odbierajmy tego naszym dzieciom w imię źle rozumianego bezpieczeństwa.

Prawdziwa ochrona to nauka samodzielności

Do dzisiaj wspominam historię znajomych, którzy nie chcąc ryzyka w swoim domu, zbudowali go tak, by nie było w nim żadnych schodów, bo uważali schody za niebezpieczne dla dzieci. Gdy ich najstarsze dziecko podrosło, wywróciło się na pierwszych schodach prowadzących do osiedlowego sklepu i rozwaliło sobie wargę do tego stopnia, że trzeba było ją szyć. Jak dla mnie jest to fantastyczny przykład tego, co czego prowadzi nadmierna ochrona przed każdym ryzykiem.

"Zamiast dawać naszym dzieciom wszystkie rzeczy, których my nigdy nie mieliśmy, nauczmy je wszystkich tych rzeczy, których nas nie nauczono, a które, były nam potrzebne."

Kiedyś nas już nie będzie

To jest smutna prawda, ale w dalszym ciągu prawda. Naszym najważniejszym zadaniem jest więc sprawienie, by nasze usługi nie były dzieciom już w przyszłości potrzebne. Wychowanie dziecka w taki sposób, by potrafiło samo zadbać o siebie i o swoje bezpieczeństwo. By potrafiło przewidzieć czy skok do wody w nowym miejscu jest na pewno dobrym pomysłem. Czy jeśli wybierze się na długi spacer po lesie, to czy na pewno będzie potrafiło odnaleźć drogę powrotną.

To są jednak umiejętności, których nie dzieci nauczą się siedząc w zamkniętym pokoju, nawet jeśli te pokoje będą "najbezpieczniejsze" na świecie. Tego muszą nauczyć się same, obcując ze światem. Na początku pod naszym nadzorem, ale z czasem coraz częściej samodzielnie. Niestety żadna ilość rozmów czy wykładów na ten temat, nie zastąpi praktyki, tak samo jak żadna ilość rozmów czy wykładów nie nauczy człowieka pływania. Tego musimy doświadczyć sami. Pozwólmy więc na to też naszym dzieciom.

Opublikowała: Joanna Żygieło 

Źródło: www.blogojciec.pl 

 

Informacje dotyczące innowacji pedagogicznej wdrażanej w roku 2019/2020 w grupie "Krasnoludki"

„English is fun, aktywna nauka języka angielskiego dla przedszkolaków”– program nauczania języka angielskiego dla dzieci 5 letnich. 

Program „English is fun, aktywna nauka języka angielskiego dla przedszkolaków” powstał na bazie wcześniejszych doświadczeń nauczycielki z nauczania języka angielskiego w szkołach językowych i przedszkolach.

           Innowacja pedagogiczna programu „English is fun, aktywna nauka języka angielskiego dla przedszkolaków” obejmuje swoim zakresem:

 1. innowacja programowa – polegać będzie na tym:
 • nauczycielka będzie pracowała z dziećmi w oparciu o własny program „English is fun, aktywna nauka języka angielskiego dla przedszkolaków”.
 • Treści opracowanego programu własnego są zgodne z treściami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego powinny spełniać funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące oraz realizować cele przedstawione przez podstawę programową. Program zakłada całościowe ukazywanie człowieka i świata oraz skoordynowanie nauczania angielskiego z tym, czym dzieci aktualnie się zajmują na innych zajęciach. Dotyczy to zarówno treści, jak i umiejętności.
 • Program zawiera najważniejsze cele wychowania przedszkolnego, które realizowane będą we wszystkich obszarach wychowania przedszkolnego. Program wytycza cele zgodne z podstawą programową, które można rozwijać w ramach zajęć z języka angielskiego. Nadrzędnym celem programu jest nabywanie sprawności językowych poprzez zabawę, muzykę, rytm, naśladowanie dźwięków, ruchów i gestów. Podstawowe umiejętności słuchania oraz znajomość słownictwa, które dzieci nabędą staną się bazą do rozwoju umiejętności komunikacyjnych na tym i następnych etapach edukacyjnych.
 • Program kładzie nacisk na rozumienie mowy, znajomości podstawowego słownictwa oraz podstawowych umiejętności komunikacyjnych dziecka, a także uwzględnia nabywanie właściwych wzorców językowych, rozbudza ich świadomość językową, wrażliwość kulturową oraz buduje pozytywną motywację do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. Wszystkie treści i umiejętności powinny być skoordynowane z innymi zajęciami wychowania przedszkolnego. Program proponuje dobór technik i form pracy, jakie będą odpowiednie dla danej grupy wiekowej dzieci.
 • Programem będą objęte dzieci 5-letnie.
 1. innowacja organizacyjna – polega na:
 • wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego dla dzieci 5 –letnich.
 • Zajęcia będą realizowane przez nauczycielkę Urszulę Grądzką zatrudnioną w Przedszkolu Samorządowym nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku.
 • Zajęcia będą odbywać się w sali dydaktycznej.
 • Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzone po realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. innowacja metodyczna – podczas realizacji programu „English is fun, aktywna nauka języka angielskiego dla przedszkolaków” nauczycielka:

  • będzie stosowała aktywizujące metody i formy pracy, w szczególności zabawy muzyczne, rytmiczne, plastyczne i ruchowe;
  • wykorzysta materiały i pomoce dydaktyczne opracowane przez siebie np. karty pracy, autentyczne nagrania piosenek angielskich dla dzieci, wierszy i rymowanek oraz pacynek, kart obrazkowych, plakatów, rzutnika multimedialnego, programu komputerowego do nauki języka obcego i innych materiałów uatrakcyjniających zajęcia językowe;
  • korzystać będzie również z nagrań utworów muzycznych, rymowanek, piosenek zawartych w komplecie płyt Joy Morris i Joanne Ramsden „Here's Patch the puppy 2”; oraz Leone Dyson „My Little Island 2” .
  • będzie prowadziła zajęcia po realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Określić na czym polega nowatorstwo:

            Nowatorstwo polega na wprowadzeniu języka angielskiego do grupy przedszkolnej. Dzieci 5 – letnie będą mogły być aktywnymi adresatami tego programu, gdyż pierwszy etap nauki języka angielskiego polega na wspólnej zabawie przy muzyce, stopniowo we własnym tempie dzieci będą włączały się w śpiewanie i mówienie wraz z pokazywaniem określonych czynności. 

           Istotą nowatorstwa w innowacji jest przygotowanie  dzieci, do obowiązkowych zajęć z języka angielskiego na dalszych etapach wychowania przedszkolnego. Główne cele nowatorstwa to:

  • zainteresowanie dziecka nauką języka angielskiego,
  • uwrażliwienie go na język angielski spotykany w życiu codziennym,
  • wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka,
  • rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu,
  • umiejętność komunikacji na poziomie wyrazu i prostego zdania.

       Cały cykl kształcenia w ramach innowacji pedagogicznej wynosi rok. Zajęcia prowadzone będą 2 razy w tygodniu bądź w miarę możliwości więcej. 

          Innowację pedagogiczną „English is fun, aktywna nauka języka angielskiego dla przedszkolaków” będzie realizowała nauczycielka posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, która ukończyła wyższe studia z Filologii Angielskiej. Nauczycielka posiada doświadczenie praktyczne i zna specyfikę pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym w zakresie nauki języka angielskiego, którą nabyła podczas pracy w przedszkolach i szkołach językowych.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

    Spodziewane efekty wdrożenia innowacji „English is fun, aktywna nauka języka angielskiego dla przedszkolaków” na poziomie dziecka w przedszkolu:

 1. Innowacja pedagogiczna umożliwi dzieciom nabywanie sprawności językowych poprzez zabawę, muzykę, rytm wraz z naśladowaniem dźwięków, ruchów i gestów, co jest uznawane za najbardziej efektywną metodę nauczania języków obcych.
 2. Rozwijanie inteligencji lingwistycznej sprawi, że dziecko z łatwością będzie przyswajało obco brzmiące dźwięki, co sprawi, że już w najmłodszych latach dzieci wykształcą prawidłowe nawyki językowe, intonację, akcent a w szczególności tak trudne do opanowania w przypadku późnego rozpoczęcia nauki języka angielskiego dźwięków angielskich.
 3. Dziecko posiądzie umiejętności i sprawności językowe w zakresie języka angielskiego, co umożliwi mu szybsze uczenie się języków obcych, a w szczególności:
  • Będzie potrafiło rozpoznawać brzmienie i melodię języka angielskiego;
  • Będzie rozumiało proste polecenia nauczyciela i właściwie na nie reagował;
  • Będzie potrafiło rozpoznać poznane słowa, piosenki i rymowanki;
  • Będzie rozumiało sens opowiedzianych historyjek, które będą wpierane obrazkami, gestami, przedmiotami;
  • Będzie potrafiło recytować wierszyki, rymowanki, śpiewać piosenki z repertuaru dziecięcego;
  • Odgrywać krótkie scenki ćwiczone na zajęciach;
  • Nazywać obiekty w najbliższym otoczeniu.
 4. Aparat mowy dzieci 5 letnich zostanie usprawniony poprzez możliwość wypowiedzi, rymowanki, ćwiczenia ortofoniczne i słownikowe.
 5. Innowacja pedagogiczna zapewni dzieciom łatwiejszą naukę języka angielskiego na dalszych etapach wychowania przedszkolnego, gdy zajęcia z języka obcego będą obowiązkowe.
 6. Dzieci uczestnicząc w zajęciach zdobędą pewność siebie, a także umocnią więzi z rówieśnikami.
 7. Ukształtowane zostanie w dziecku poczucie własnej wartości.
 8. 8) Sprzęt audiowizualny, atrakcyjne pomoce dydaktyczne i książki do nauki języka anglojęzycznych wydawnictw spotęgują korzyści przynoszące z nauki drugiego języka w przedszkolu.

 

Opracowała: Urszula Grądzka

 

Dziecko idzie do przedszkola - adaptacja

Jeśli chcesz pomóc dziecku w procesie adaptacji przedszkolnej, pamiętaj:

1. Jeżeli zapewniasz je, że da sobie radę, że w tym miejscu będzie mu dobrze, wierz w to, co mówisz

Nie rozważaj co złego może się zdarzyć, nie pokazuj zatroskanej twarzy. Nie zapewniaj swojego dziecka rankiem, że w przedszkolu będzie szczęśliwe, równocześnie wieczorem opowiadając przy nim, o swoich lękach i niepokojach. Bądź wierny/a temu, co do niego mówisz. 

2. Pozwól mu płakać

Bo płakać prawdopodobnie będzie, ponieważ jest to reakcja naturalna. Dlatego nie czyń płaczu jedynym wyznacznikiem jego samopoczucia w przedszkolu, np. Moje dziecko dziś płakało, więc jest oczywiste, że jest mu tam źle. Mały człowiek, zwłaszcza gdy nie potrafi mówić, ma prawo płakać. W ten sposób komunikuje się z nami. Płaczem opowiada o swoich potrzebach, o napięciu, jakiego doświadcza, o swoich uczuciach. Płacze, by dać znać innym, że czuje, że jest, że chce być zauważony. Pozwól mu płakać – to sposób małego dziecka, aby pozbyć się nadmiaru emocji.
Jeżeli chcesz pomóc dziecku, nie mów wiele na ten temat, nie uspokajaj, nie uciszaj na siłę. Nie lekceważ jednak jego potrzeb, ani nie krytykuj, raczej posadź maluszka na kolanach i mocno przytul. Często słowa bywają niepotrzebne, a samo przytulenie wystarczy, by dać dziecku wsparcie. Przestanie płakać, ponieważ poczuje, że je rozumiesz

3. Pozwól mu się zmienić

Dla małego dziecka wszelkie zmiany związane są z niepokojem, dlatego może je mocno odczuwać. Ma prawo do tego, by je przeżywać i wyrażać. Gdy zacznie przychodzić do przedszkola, mogą pojawić się w jego zachowaniu elementy, których wcześniej nie było. Może na przykład:

 • budzić się w nocy, choć dotąd ją przesypiał,
 • chcieć spać z wami, mimo, że spał już we własnym łóżeczku,
 • wrócić do noszenia pieluszki, pomimo, że już jej nie potrzebował,
 • nie chcieć jeść,
 • częściej płakać,
 • domagać się noszenia na rękach,
 • okazywać swoje przywiązanie w sposób szczególny tylko jednej osobie (np. mamie),
 • pojawić się więcej oznak protestu, skierowanego także w stronę rodziców,
 • nie słuchać próśb,
 • zacząć okazywać swoje niezadowolenie bijąc lub popychając,
 • przejawiać niechęć do wyjścia z domu, do osób dotąd akceptowanych,
 • zacząć chorować,
 • w zachowaniu dziecka mogą pojawić się dziwne przyzwyczajenia, np. ukochaną przytulanką z dnia na dzień stanie się pieluszka lub poduszeczka.

4. Pozwól na protest

Na swój sposób dziecko opowiadania wam, co się z nim dzieje. Zmiany, w okresie adaptacji przedszkolnej, mają prawo się pojawić. Są oznaką tego, że maluch się rozwija i zauważa, że w jego życiu coś się zmieniło. Gdy my – dorośli, np. rozpoczynamy nową pracę, w naszym funkcjonowaniu także zmienia się wiele. Dla małego dziecka, które przez pierwsze lata swojego życia było tylko z mamą/tatą, babcią lub opiekunką w domu, wejście w świat przedszkola oznacza zazwyczaj pierwszą, tak dużą zmianę. Pozwólcie mu na dorastanie do tej zmiany na swój własny sposób i w jego własnym tempie. Wasze dziecko ma do tego prawo.
Jeśli będziecie je wspierać, dawać dużo czasu w domu, bawić się i przytulać – emocje i nietypowe reakcje wkrótce wrócą do normy. Pozwólcie na dziwne, czasami niepokojące zachowania. Nie są one, jak często uważamy, oznaką cofania, pogorszenia jego stanu. Są znakiem rozwoju. Znakiem tego, że nasze dziecko coraz lepiej rozumie otaczający świat i odpowiada na niego w sposób, w jaki potrafi.

Ile trwa adaptacja przedszkolna

To w jaki sposób dzieci reagują na rozstanie z rodzicami, zależy od tego czy mają np. kilkanaście miesięcy, czy trzy lata. Wydaje się, że dużo łatwiejsze dla dziecka jest rozstanie, gdy jest ono bardzo malutkie, natomiast trudniejsze staje się, kiedy rozumie więcej, gdy zdaje sobie sprawę z konieczności rozłąki i przebywania bez mamy i taty. Ale nie jest to regułą i tak naprawdę zależy od dziecka.

Czas adaptacji przedszkolnej jest różny dla różnych dzieci i zależy od wielu czynników. Wynosi od kilku tygodni, do dwóch, trzech miesięcy. Pamiętajmy jednak, że dzieci nie są jednakowe i nie możemy ich porównywać ze sobą, choć będą w tej samej grupie. Może nie łączyć ich nic, poza rokiem urodzenia. Zatem fakt, że Piotruś chętnie chodzi do przedszkola, chociaż jest w nim dopiero od dwóch tygodni, nie znaczy wcale, że Karolinka potrzebuje także czternastu dni, by poczuć się tam jak u siebie.
Być może twoje dziecko będzie powoli oswajać się z dziećmi, z przestrzenią, z rozkładem dnia – jest to jego prawo. To my, dorośli musimy pamiętać o tym, że dzieci rozwijają się w różnym tempie.

W ciągu pierwszych tygodni czy miesięcy, poniedziałki mogą być szczególnie trudnym dniem dla dziecka. Musi wtedy ponownie przechodzić przez proces rozstawania, co po dwóch dniach spędzonych w otoczeniu znanych osób i ciepłej rodziny, może stać się znowu wyzwaniem. Podobnie wygląda powrót maluszka do przedszkola po chorobie. Jeśli trwała ona dłuższy okres, proces Waszej i jego adaptacji może rozpoczynać się od nowa.

Publikacja: Joanna Żygieło

Źródło: www.dziecisawazne.pl 

 

 

Rok 2018/2019

Zapewne nie raz w swoim życiu spotkałeś się z kłamstwem dziecka, czy to w sytuacji prywatnej, czy w przedszkolu/szkole. Zapewne też nie raz zadawałeś sobie pytanie, jak w takich okolicznościach zareagować właściwie, aby dziecko nie poczuło się osaczone i przyjęło do siebie szczytne zasady moralne dotyczące prawdomówności. Sprawdź, jak reagować na kłamstwa dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym!

Nie każde kłamstwo jest świadome

Być może nie zdawałeś sobie z tego sprawy, ale jest pewien etap w życiu małego człowieka, gdzie naturalnie pojawiają się kłamstwa. Nie jest to jednak umyślne utrudnianie życia rodzicowi czy nauczycielowi wychowania przedszkolnego. Warto wiedzieć, że w etapie wczesnego dzieciństwa fantazja i rzeczywistość mają w wyobraźni dziecka tendencję do zlewania się. Możesz mieć wtedy okazję usłyszeć z ust dziecka różne ciekawe historie, będąc jednocześnie pewnym, że nie mają zbyt wiele wspólnego z prawdą. Jak zatem reagować na kłamstwa dzieci w wieku przedszkolnym? Pamiętaj, że historie opowiadane przez dziecko, choć mogą wydać Ci się mało ważne, tak naprawdę mają duże znaczenie, ponieważ przez nie dziecko może Ci wiele powiedzieć o swoim wewnętrznym świecie.

 

Jako wychowawca czy rodzic, okaż mu zainteresowanie i stań się częścią historii przez niego stworzonych. Wykorzystaj okazję do dialogu i pozwól mu swobodnie do końca się wypowiedzieć, dopytując o szczegóły. Spraw, by miało pewność, że jesteś osobą, której może opowiedzieć wszystko, zawsze kiedy będzie tego potrzebowało. Oczywiście bądź czujny, ponieważ jest różnica pomiędzy zmyślonymi historyjkami, które pojawiają się od czasu do czasu, a nieustannym życiem w fikcji. Jeśli Twoje dziecko unika rówieśników, bawi się jedynie z wymyślonymi przyjaciółmi, i do tego traktuje to bardzo poważnie, zwróć uwagę na to, czy spotkania z innymi dziećmi są dla niego miłe. Być może coś “nie gra” w jego relacjach i nie przeżywa ich w sposób radosny, dlatego też ucieka do świata fantazji, który jest dla niego bezpieczniejszy.

Kłamstwa dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

Może zdarzyć się, że przez nadmierne fantazje w okresie wczesnego dzieciństwa, dziecko w późniejszym wieku posiada jeszcze trudność w odróżnieniu tego co było faktycznym zdarzeniem. Zazwyczaj może objawiać się to w sytuacjach, kiedy dziecko zostanie o coś oskarżone. I choć rodzic czy nauczyciel wie jaka była prawda, dziecko może mieć w sobie silne przekonanie, że zrobiło inaczej, nie mając zupełnie świadomości, że to co mówi jest nieprawdą. Wynika to z tego, że często nie pamięta jak było rzeczywiście. Jak zatem reagować na kłamstwa dzieci, które nie są jeszcze do końca uświadomione? Przede wszystkim zwróć uwagę na to, by pomagać dziecku odróżnić zmyślanie od rzeczywistości. Nie jest to już czas na zabawę w niesamowite historie i opowiadania, ale budowanie dojrzałości w odróżnianiu prawdy od fikcji. Pamiętaj, by stworzyć dziecku poczucie bezpieczeństwa – prawda nie jest czymś złym, nawet jeśli odsłania słabość czy egoizm. Buduj w dziecku poczucie, że ważne jest byście byli wobec siebie szczerzy.

Kłamstwa dzieci powyżej 7. roku życia

Dzieci starsze, które uciekają się do kłamstwa, robią to świadomie. Chcą w ten sposób osiągnąć konkretny cel lub uciec od odpowiedzialności. Może być wiele przyczyn, dla których dziecko kłamie. Można do nich zaliczyć m.in. chęć zdobycia pozycji w grupie rówieśniczej, pragnienie akceptacji przez innych, ukrycia wad, zyskania sympatii poszczególnych osób czy wywołania współczucia.

Kłamstwa dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym porażką rodzica/nauczyciela?

Kłamstwo zazwyczaj odbieramy bardzo osobiście, nie tylko w przypadku kiedy kłamie dziecko. Przeważnie jest ono dla nas bardzo bolesne ponieważ uważamy, że zasługujemy na szczerość innych. Traktujemy je jako osobistą porażkę tym bardziej, kiedy dotyczy procesu wychowania. Wydaje nam się, że jest jakby wymierzone przeciwko nam, burzy nasz autorytet i wiąże się z brakiem szacunku wobec naszej osoby. By móc zrozumieć świat dziecka, które kłamie, warto zadać sobie pytanie w jakich sytuacjach ja jako dziecko uciekałem się do kłamstwa? Dorośli zazwyczaj kłamią, ponieważ chcą coś zyskać, bardzo świadomie i wiedzą, że kłamstwo może stać się środkiem do osobistej korzyści. W świecie dziecka kłamstwo nie jest jednak przewrotnym wprowadzeniem w błąd, zahaczającym o manipulację, a próbą spełnienia własnych potrzeb: akceptacji, miłości, uznania, bezpieczeństwa – zrozumienie tego faktu, jest punktem wyjścia, aby właściwie reagować na kłamstwa dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

 

Kłamstwo zazwyczaj odbieramy bardzo osobiście, nie tylko w przypadku kiedy kłamie dziecko. Przeważnie jest ono dla nas bardzo bolesne ponieważ uważamy, że zasługujemy na szczerość innych. Traktujemy je jako osobistą porażkę tym bardziej, kiedy dotyczy procesu wychowania. Wydaje nam się, że jest jakby wymierzone przeciwko nam, burzy nasz autorytet i wiąże się z brakiem szacunku wobec naszej osoby. By móc zrozumieć świat dziecka, które kłamie, warto zadać sobie pytanie w jakich sytuacjach ja jako dziecko uciekałem się do kłamstwa? Dorośli zazwyczaj kłamią, ponieważ chcą coś zyskać, bardzo świadomie i wiedzą, że kłamstwo może stać się środkiem do osobistej korzyści. W świecie dziecka kłamstwo nie jest jednak przewrotnym wprowadzeniem w błąd, zahaczającym o manipulację, a próbą spełnienia własnych potrzeb: akceptacji, miłości, uznania, bezpieczeństwa – zrozumienie tego faktu, jest punktem wyjścia, aby właściwie reagować na kłamstwa dzieci.J

Jak reagować na kłamstwa dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym? Krótki poradnik

 1. Nie do końca możesz sobie zdawać z tego sprawę, ale dzieci uczą się przez naśladownictwo. Niespełnione obietnice, mogą być pierwszym krokiem do tego, by dziecko nauczyło się oszukiwania. Jeśli wiesz, że dziecko mogło być świadkiem Twojej nieszczerości – zacznij zmianę od siebie.
 2. Pomóż zrozumieć dziecku, że błędy są czymś normalnym i zdarzają się każdemu. Ważne jest, by czuło, że ma prawo do porażek (które tworzą też okazję do nauki) i nie musi ich ukrywać przed innymi.
 3. Daj dziecku poczucie bezwarunkowej miłości. Kłamstwa dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym pojawiają się, bo Twoi podopieczni boją się, że rozczarują rodziców/nauczycieli.
 4. Kłamstwo może być próbą zwrócenia uwagi. Pamiętaj, że zawsze za tym kryje się poczucie niedowartościowania dziecka i chęć wzbudzenia zainteresowania swoją osobą. Nie karz dziecka za samo kłamstwo – spróbuj zrozumieć, dlaczego się do niego ucieka.
 5. Doceniaj dziecko, kiedy mówi prawdę, zwłaszcza jeśli jest dla niego trudna.
 6. Nie bądź surowy i nie kontroluj dziecka na każdym kroku, ale stwórz atmosferę wzajemnego zaufania. Dziecko, które czuje się kontrolowane, zazwyczaj nie pyta rodziców o pozwolenie, by zrobić to na co ma ochotę, ponieważ zakłada, że nie go nie otrzyma. Kłamstwo traktuje jako “złoty środek”, by zrobić po swojemu, jednocześnie bez szkody dla rodziców.
 7. Na kłamstwa dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym nie reaguj przesadnie, a wspierająco. Pokaż, że prawda jest wartościowa, a Ty jesteś osobą, przed którą nie musi nic ukrywać.

Publikacja: Joanna Żygieło

Źródło: www.blog.dooplacenia.pl

 

 

Innowacje pedagogiczne w PS nr 51 „Przyjazne” w  grupie V „Muminki” rok szkolny 2018/2019

 

Innowacją pedagogiczną „Komputerowy zawrót głowy” jak i „Kulturalny Przedszkolak” były objęte dzieci z grupy V „Muminki”. Rozpoczęły się one rok wcześniej w roku szkolnym 2017/ 2018 i początkowo były zaplanowane i realizowane przez rok. Jednak na koniec roku szkolnego 2017/ 2018 w ankiecie podsumowującej innowacje, rodzice jednoznacznie wyrazili chęć jej przedłużenia i dalszego uczestnictwa.

Innowacja pedagogiczna „Komputerowy zawrót głowy”- rodzice raz w tygodniu na maila grupowego otrzymują katy pracy, które muszą wydrukować i dopilnować aby dzieci je wypełniły i przyniosły. Nowatorstwo polega na włączeniu  komputera i internetu  jako jednego z elementów które scalają i wzmacniają współpracę między rodzicami a przedszkolem. Jest to naturalna sytuacja , która daje możliwość do spędzania wolnego czasu z dzieckiem i wzmacnianie relacji poprzez wykonywanie wspólnego zadania. Zajęcia edukacyjne objęte innowacją to: grafomotoryka i zabawy matematyczne.

Zauważa się iż dzieci objęte tą innowacją pedagogiczną podniosły i rozwinęły swoje umiejętności grafomotoryczne i matematyczne co przekłada się na dokładność ale i na krótszy czas wykonywanych zadań.

Innowacja pedagogiczna „Kulturalny Przedszkolak”- innowacja zakłada aktywność artystyczną dziecka przez uczestnictwo dziecka w świecie kultury. Kultura jest głównym determinantem indywidualnego rozwoju dziecka. Poprzez kulturę dzieci przyswajają sobie zachowania i wiedzę. Otaczająca dziecko kultura ukierunkowuje jego sposób myślenia i postrzegania świata. Zatem kultura uczy dzieci myślenia i sposobu odbierania rzeczywistości. Kontakt ze sztuką sprawił, że dzieci stały się bardziej wrażliwe i uważne na los innych ludzi bardziej empatyczne, rozwinęły wyobraźnię, poszerzyły horyzonty, rozbudziły ciekawość, wzbogaciły mowę.

W ramach innowacji dzieci z wycieczką wybrały się do:

-09.10.2018- „Z wizytą w ZOO”- wycieczka z przewodnikiem;

- 08.11.2018- „Rumcajs”- przedstawienie teatralne w Auli Uniwersyteckiej;

- 13.11..2018- „Bajka o żelaznym wilku”-zajęcia edukacyjne w Muzeum Rzeźby A. Karnego;

- 22.11.2018-  zajęcia edukacyjne w Muzeum Podlaskim;

29.11.2018-  zajęcia edukacyjne w Muzeum Podlaskim;

- 18.12.2018- „Dziadek do orzechów”- w Operze i Filfarmonii Podlaskiej;

- 15.01.2019- „Brzydki Kaczorek”- w Operze i Filfarmonii Podlaskiej;

- 27.02.2019- warsztaty teatralne w Operze i Filfarmonii Podlaskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru;

25.03.2019- zajęcia edukacyjne w bibliotece w SP nr 2;

- 18.04.2019- „Pan Brzuchatek”- wyjście do BTL-u

- 30.05.2019- wyjście na spektakl teatralny do BTL-u;

- 18.06.2019- wyjście na zajęcia edukacyjne do galerii Arsenał

 

 

 

 

 

Opracowały:

Izabela Druba, Elżbieta Prymaka

 


Co zrobić, by wychować szczęśliwe dziecko? Wystarczy zastosować jedną prostą zasadę!

 

Każdy rodzic powinien codziennie stosować zasadę dziesięciu minut. Sprawdź, na czym ona dokładnie polega.

Chyba każdy z nas chce wychować swoje dziecko na człowieka emocjonalnie dojrzałego, z wysoką samoświadomością, a przede wszystkim szczęśliwego. Pytanie tylko, jak to osiągnąć? Rodzice starają się, jak mogą. Natomiast dr Kenneth Barish z Cornell University twierdzi, że jest to prostsze, niż mogłoby się wydawać. Zdaniem specjalistki wystarczy codziennie stosować zasadę dziesięciu minut.

Tylko ty i ja

Zdaniem Barish zaledwie dziesięciu minut codziennie przed snem wystarczy, by znacząco wzmocnić więź emocjonalną z dzieckiem. Nie chodzi tylko o podsumowanie dnia i streszczenie problemów. Czas ten rodzice powinni poświęcić na rozmowę o emocjach. To powinna być okazja do tego, by dziecko mogło spokojnie przedstawić swoje argumenty, wytłumaczyć np. dlaczego w ciągu dnia się zdenerwowało lub co je martwi, zadać nurtujące je pytania i co ważniejsze, uzyskać na nie odpowiedzi czy pomoc, której potrzebuje. Dzięki temu nasza pociecha ma szansę nauczyć się radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także zrozumieć, że nie ma nic złego w ich przeżywaniu. To czas, by się przytulić, a także pochwalić malucha, czy mu podziękować. Mały człowiek dzięki temu nawykowi czuje, że my rodzice zawsze jesteśmy blisko. Ma także szansę szybciej nauczyć się żyć w zgodzie se swoimi uczuciami i emocjami, a w przyszłości z pewnością będzie lepiej radzić sobie z cierpieniem, złością, czy porażką.

Mów, słuchaj i zrozum

Zasada dziesięciu minut może brzmi prosto i banalnie, ale w praktyce nie zawsze to wychodzi. Dzieci próbują zrozumieć świat. Pomagamy im w tym, jak umiemy, ale czasem mamy dość albo wolimy unikać prawdy. Denerwujemy się, gdy pytania są zbyt dociekliwe. Unikamy szczerego mówienia o uczuciach. Potem dziwimy się, że relacja z dzieckiem nie jest dość bliska. Co więcej, często odmawiamy także dzieciom prawa do wyraźnego mówienia o bólu, złości, smutku. Nie dajemy przyzwolenia na ich przeżywanie. Mówimy: „No, już nie boli”, odwracamy uwagę – „Patrz, ptaszek, leci!” i wmawiamy, że są dobre i złe emocje – „Taka ładna dziewczynka, a tak się złości”, „Chłopaki nie płaczą”. Tymczasem słuchając uważnie i pozwalając dziecku na przeżywanie emocji, szczególnie tych trudnych, dając wsparcie, możemy dziecku zaoferować znacznie więcej, niż mogłoby się nam wydawać.

Tylko czy aż dziesięć minut?

Choć Barish mówi o zaledwie dziesięciu minutach to mało które dziecko otrzymuje aż tyle czasu na wyłączność. Niestety w pędzie, między różnymi obowiązkami dużo spraw załatwiamy równolegle. Bawimy się z dzieckiem przy włączonym telewizorze, rozmawiamy, zerkając na telefon, czy gotując obiad. Nawet jeśli masz małe dziecko, warto wyrobić sobie codzienny wieczorny nawyk - wyciszyć mieszkanie, poczytać fajną książkę i zapytać, jak minął dzień. Posłuchać, co dziecku się podobało, a co było dla niego niemile lub niezrozumiałe. Poza tym to nie tylko przydatny, ale i bardzo miły nawyk, który powinien zagościć w każdym domu, nieprawdaż?

 

  Artykuł zamieściła Beata Głowacka

                                      Źródło: mamotoja.pl

 


10 prawd o dzieciach "agresywnych"

Jeśli jesteś rodzicem dziecka “trudnego”, które zachowuje się agresywnie, często wpada w furię z byle powodu, jest uparte, nie słucha nikogo, chce rządzić całym światem, kiepsko radzi sobie w relacjach z rówieśnikami… wiem przez co przechodzisz.

Autorem tekstu jest Justyna Rokicka, psycholog i certyfikowana psychoterapeutka.

Wiem, że to nie jest łatwe

Wiem, że gdy dziecko co chwila testuje Twoje granice i nie zachowuje właściwie, towarzyszy Ci ogromna frustracja, codzienny stres, wstyd przed innymi, bezsilność… i że żyjesz w lęku, że zaraz znowu wydarzy się coś złego. Wiem, że często chodzisz jak na szpilkach, czując złość na swoje dziecko i myślisz, że ono Cię po prostu nie kocha i nie szanuje. Zdarza Ci się na nie krzyknąć, powiedzieć mu coś przykrego, a potem masz wyrzuty sumienia, rozumiejąc, że to tylko pogarsza całą sytuację.

Jakie to uczucie być „agresywnym” dzieckiem?

Jeśli obecna sytuacja rodzicielska Cię przerasta i już nie masz siły… spróbuj zobaczyć tę sytuację z zupełnie innej perspektywy. Może uda się wtedy dostrzec, że to co teraz wydaje Ci się przekleństwem, jest tak naprawdę błogosławieństwem.

Jakie, tak naprawdę, są nasze “trudne” dzieci?

1. Dzieci agresywne to dzieci poszkodowane „przez los”.

Ze względu na swoje zachowanie, są narażone na kary, odrzucenie, przemoc ze strony najbliższych. Wiele osób uważa, że tylko kary, konsekwencje i granice mogą je nauczyć “dobrego” zachowania. Nawet specjaliści często dają takie “mądre rady”… Nic bardziej mylnego.

2. Są kochane warunkowo, tylko za “dobre” zachowanie.

Czyli praktycznie czują się w ogóle niekochane, nieakceptowane. Jest im o wiele trudniej niż ich “grzecznym” rówieśnikom, którzy słyszą na swój temat miłe rzeczy.

3. Mają przez to zaniżoną samoocenę.

Wytwarzają negatywne przekonania na swój temat (jestem zły, niedobry, słaby, inny, rodzice mnie nie kochają i nie akceptują bo ciągle są na mnie źli, wstydzą się mnie, nauczyciele mnie karzą, dają uwagi, rówieśnicy unikają). Doświadczają wyrzutów sumienia, ogromnego wstydu, nienawiści do siebie, bezsilności…

4. Są obwiniane o coś, co nie jest ich winą…

Są “winne” swojego konkretnego zachowania. Nie są jednak winne PRZYCZYN takiego zachowania. Przyczyny są najczęściej biologiczne (m.in. wrodzony temperament, nadwrażliwość sensoryczna, niedojrzały układ nerwowy), psychologiczne (brak umiejętności regulacji i kontroli emocji, odraczania gratyfikacji, przegrywania i radzenia sobie z frustracją, szukania kompromisów, komunikacji werbalnej, koncentracji uwagi…), systemowe (trudne relacje w rodzinie, przemoc, naciskowe lub bezstresowe metody wychowawcze, brak bezpiecznej więzi z rodzicami).

5. Są bezsilne.

Same nie mogą zmienić swojego zachowania na lepsze. Przyczyny zachowania nie są zależne od ich “dobrej woli”. Takie dzieci nie rozumieją dlaczego tak postępują, nie są w stanie świadomie poprawić swojego zachowania, choć bardzo by chciały… W dzieciństwie potrzebują mądrego wsparcia i przewodnictwa dorosłych i opiekunów.

6. Doświadczają zwiększonej intensywności „mózgowych alarmów”.

Mają mniej wytrzymały układ nerwowy, więc takie “alarmy” wybuchają częściej, intensywniej niż u rówieśników i trwają dłużej.

7. Są to dzieci o zwiększonych potrzebach.

Mają o wiele większe niż rówieśnicy potrzeby emocjonalne, m.in. bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności, szacunku. Są wojownikami, walczą o te wartości, walczą tak jak potrafią, agresywnie.

8. Są bardzo wrażliwe emocjonalnie.

Często nadmiernie, agresywnie reagujące na każdy stres. “Wyczuwają” emocje innych ludzi, w szczególności złość, lęk i nie potrafią sobie z nimi poradzić.

9. „Jadą” nieustannie na negatywnych emocjach i niezaspokojonych potrzebach.

Do życia w równowadze potrzebują wielu pozytywnych wzmocnień i doświadczeń a dostają negatywne oceny i odrzucenie… Co generuje jeszcze więcej negatywnych emocji i jeszcze bardziej frustruje ich głębokie potrzeby.

10. Są inteligentne, uzdolnione, przebojowe, ambitne, twórcze, eksperymentujace, ciekawe, poszukujące przygód, bodźców, niezależne, odważne by przeciwstawiać się dorosłym i wytrwale realizować swoje cele …

Co się z nimi stanie?

Jeśli trafią na empatycznych i silnych opiekunów, którym uda się w atmosferze szacunku, zrozumienia, miłości stawiać im bezpieczne granice i uczyć potrzebnych umiejętności, mogą wyrosnąć na wspaniałych ludzi. Mogą być liderami, twórcami, przywódcami, altruistami. Ludźmi niezwykłymi, którzy będą tworzyć wielkie i piękne historie.

Lub jeśli trafią źle, pod skrzydła opiekunów przemocowych, surowych, kochających warunkowo lub wcale… mogą stać się przestępcami, wyrzutkami społeczeństwa, sprawcami przemocy, osobami uzależnionymi, samobójcami…

Ukryty potencjał

Takie dziecko to bryła węgla kamiennego w której kryje się diament… Od nas zależy co z nią zrobimy. Wyrzucimy ją? Spalimy? Czy może uda nam się wydobyć jej prawdziwy blask?

Publikacja: Joanna Żygieło

Źródło: www.blogojciec.pl

 


Jak chronić malucha przed chorobą?

Zimą nie sposób całkiem uniknąć infekcji. Możesz jednak sprawić, że twoja pociecha rzadziej będzie miała kłopoty ze zdrowiem.

Dziecko powinno jeść dużo warzyw i owoców, by wzmocnić odporność

Prawda. Warzywa i owoce obfitują w witaminy i minerały. Jeśli brakuje ich w diecie, słabnie odporność i dziecko łatwiej łapie infekcje.
Warzywa dodawaj do każdego posiłku dziecka. Owoce trzeba jeść z umiarem, ponieważ mają sporo cukru. Dziennie wystarczy jeden większy (np. jabłko, banan) lub garść mniejszych (np. borówki, maliny). Możesz podawać zarówno świeże warzywa i owoce, jak i mrożonki.

Lepiej ubierać dziecko cieplej niż za lekko

Fałsz. Przegrzanie sprzyja przeziębieniu tak samo jak przechłodzenie.
Najlepiej ubieraj dziecko na cebulkę. Zamiast jednego grubego swetra lepiej włóż mu dwie warstwy lżejszej odzieży. Będzie można jedną zdjąć, gdy malcowi będzie za ciepło. Ważne jest, by dziecko nie przemoczyło nóg. Dlatego kup mu nieprzemakalne buciki.

Gdy pada, nie należy wychodzić na spacer

Fałsz. Ruch na świeżym powietrzu to najprostszy i jednocześnie bardzo skuteczny sposób hartowania dziecka. Nawet gdy pogoda nie jest najlepsza, zabieraj swoją pociechę na 1-, 2-godzinny spacer.
W domu powinny was zatrzymać jedynie: porywisty wiatr, ulewny deszcz i silny mróz (dziecko poniżej 6. roku życia możesz zabierać na spacer przy temperaturze do -10 st. C, a starsze – do -20 st. C). Spacerujcie z dala od ruchliwych ulic. Dbaj, by dziecko spędzało czas aktywnie. Pozwalaj mu biegać, zachęcaj do zabaw.

Dziecko musi spać wystarczająco długo

Prawda. Tylko w czasie snu organizm może się zregenerować. Jeśli dziecko się nie wysypia, gorzej broni się przed zarazkami.
Maluch w wieku przedszkolnym powinien spać 10–12 godzin na dobę. Starsze dziecko potrzebuje około 9 godzin snu. Pilnuj też, by twoja pociecha zasypiała i wstawała o regularnych porach.

W domu nie powinno być zbyt gorąco

Prawda. Choć wielu z nas wydaje się to nieprawdopodobne, wysoka temperatura w mieszkaniu osłabia odporność. Jeśli jest za ciepło, powietrze staje się suche. W efekcie wysuszają się śluzówki nosa i gardła, a wtedy zarazki łatwiej przez nie przenikają.
Idealna temperatura w mieszkaniu to 20–22ºC. W nocy może być nieco niższa – około 18ºC. Wilgotność powietrza powinna wynosić 60–70 proc. By kontrolować jej poziom, kup higrometr. Jeśli w mieszkaniu jest zbyt sucho, powieś na kaloryferach pojemniki z wodą lub kup elektryczny nawilżacz. Poza tym kilka razy dziennie dobrze przewietrz mieszkanie.

Chłodne kąpiele świetnie hartują

Prawda. Po kąpieli pozwól dziecku przez kilka minut pobawić się w wannie, nawet gdy woda stała się chłodniejsza. Ewentualnie możesz codziennie po umyciu nacierać mu stopy zimną wodą. Po takim ochłodzeniu osusz skórę malca i włóż mu ciepłe ubranie.

Dziecku warto podawać czosnek

Prawda. Tak, ale dopiero od 2., 3. roku życia. Nie należy podawać dziecku więcej niż ząbek dziennie. By maluch chętniej jadł, można przygotować masełko czosnkowe i podawać je na kanapce z posiekaną natką pietruszki.

Ważne nie tylko hartowanie dziecka

 • W sezonie infekcyjnym nie zabieraj dziecka w zatłoczone miejsca, np. do centrum handlowego.
 • Wyrabiaj w dziecku nawyk częstego mycia rąk. Powinno o tym pamiętać po powrocie z przedszkola lub szkoły, przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety, po zabawie na podwórku. Ucz, że nie wystarczy opłukać rąk wodą, trzeba je umyć mydłem. Pilnuj, by twoja pociecha nie dotykała brudnymi rękami oczu, ust, nosa.
 • Wytłumacz dziecku, dlaczego nie powinno pić z tej samej butelki czy kubka co inne osoby.
 • Badania naukowe pokazują, że ryzyko przeziębienia można zmniejszyć, regularnie podając dziecku preparaty z bakteriami probiotycznymi LGG.

Publikacja: Joanna Żygieło

Źródło: www.mamotoja.pl

 Jak być dobrym rodzicem. 10 rad dla rodziców do wprowadzenia w życie od zaraz

Wychowywać dziecko trzeba od najmłodszych lat, już pod koniec pierwszego roku życia warto ustalić zasady i konsekwentnie ich przestrzegać. Nie sztuką jest dziecko począć i urodzić sztuką jest je wychować na szczęśliwego, mądrego i dobrego człowieka. W dzisiejszym zalatanym świecie wielu z nas wydaje się, że na kupieniu kolejnej zabawki, kończy się proces wychowania. Nie rozmawiamy ze swoimi małymi dziećmi i nie słuchamy ich. Do prawidłowego rozwoju potrzebni są rodzice. Oboje rodzice.

Być dobrym rodzicem nie znaczy pozwalać na wszystko, obsypywać prezentami, ulegać kaprysom - być dobrym rodzicem to być z dzieckiem, towarzyszyć w zabawie, uczyć zasad i pokazywać świat.

Poczucie bezpieczeństwa

Okazuj miłość i czułość. Noś, przytulaj, głaszcz, całuj. W ramionach mamy i taty niemowlę i małe dziecko czuje się bezpiecznie. Zadbaj by twoje dziecko wiedziało, że je kochasz nawet, gdy jest niegrzeczne. Nigdy nie mów, że przestaniesz je kochać, ze je zostawisz czy oddasz, bo narozrabiało. Poczucie bezpieczeństwa dają również jasno określone przez rodziców zasady i reguły oraz ich konsekwentne przestrzeganie.  

Okazywanie szacunku

Nie upokarzaj, nie obgaduj, nie obrażaj, nie porównuj dziecka w szczególności w obecności innych. Jeśli zachowałeś się wobec dziecka nie właściwie - nie bój się przeprosić.

Czas dla dziecka

Wspólne zabawy, czytanie książeczek, opowiadanie bajek, spacery, podróżowanie czy wykonywanie obowiązków domowych (już 1,5-roczny malec chętnie pomoże włożyć i wyjąc pranie z pralki) są nie do zastąpienia. Kiedy spędzasz czas z dzieckiem bądź z nim na 100%. Dzieci, które są ignorowane lub, którym rodzice okazują obojętności mogą stać się agresywne.

Naucz swoje dziecko, że szczęście nie jest kwestią tego ile masz, a jak wiele możesz zrobić z tym, co posiadasz. Nie kupujcie zbyt wielu zabawek, poświęcaj swojemu dziecku czas a nie pieniądze.

Naucz się słuchać dziecka

Już noworodek próbuje się z Wami komunikować. Co prawda jest to komunikacja jednostronna i często bardzo uciążliwa. Niemowlęta i małe dzieci komunikują się z nami całymi sobą. Niegrzeczne zachowanie dziecka (w naszym dorosłym pojęciu) często jest spowodowane chęcią zwrócenia uwagi na siebie.

Wyznacz reguły i bądź konsekwentna

Jeśli chcesz by Twoje dziecko wiedziało, ze nie wolno dotykać kuchenki, dotykać sprzętu grającego, ciągnąć za włosy itp. - musisz mu o tym powiedzieć. Spokojnie i stanowczo mów: „nie wolno dotykać, bo możesz się oparzyć", „nie wolno dotykać, bo to są moje rzeczy" i rób to za każdym razem. Pamiętaj jednak nie mnóż zakazów bez potrzeby, by było łatwo je ogarnąć. Zakazy i nakazy uczą małego człowieka jak żyć, co jest słuszne a co nie. Dziecko nie rodzi się z ta widzą. Pamiętaj tez, że dziecko będzie Was nie raz sprawdzało swoim zachowaniem czy nadal nie wolno tego, co zostało zabronione, - dlatego bycie konsekwentnym jest niezwykle ważne.

Nie bój się stanowczości wobec dziecka

Twoje dziecko powinno wiedzieć, że nie oznacza nie. Nie musisz a wręcz nie powinnaś ulegać wszystkim zachciankom Twojego dziecka. To odbiera poczucie bezpieczeństwa. Nie ulegaj, gdy maluch próbuje wymusić coś na Tobie krzykiem. Staraj się w takich sytuacjach zachować spokój, spokojnie i stanowczo powiedz, że nie podoba ci się jego zachowanie i spróbuj odwrócić uwagę dziecka, zajmij je czymś innym. Możesz zacząć snuć jakąś opowieść, np. „Czy ty wiesz, dlaczego słońce chodzi spać?". Zakładam się, że tak rozpoczęta opowieść skutecznie odciągnie uwagę od złego zachowania.

Naucz się mówić do dziecka

Mów do dziecka, łagodnie i spokojnie. Nie obrażaj, nie porównuj odnoś się do swojego dziecka z szacunkiem. Używaj jasnych komunikatów nie wygłaszaj małemu dziecku kazań. Pamiętaj ze słowa mogą tak samo zranić jak klaps. Chwal za wysiłki i za osiągnięcia. Stale powtarzaj wiem ze potrafisz ze ci się uda - to pomoże maluchowi uwierzyć w siebie. Koncentruj się na tym, co robić a nie, czego nie robić.

Pozwól dziecku na okazywanie uczuć

Dziećmi targają różne uczucia, często sprzeczne ze sobą. Dlatego pozwól dziecku, płakać, krzyczeć, bać się czy denerwować. Łzy i wściekłość pozwalają rozładować napięcie. Dziecko ma prawo do okazywania złości, że czegoś mu zabroniłaś, co nie oznacza, że Ty musisz ulec.

Powalaj dziecku bronić jego własności. Nie zmuszaj dziecka do uległości w każdej sytuacji, po to by innym nie sprawić przykrości. Dziecko też ma prawo do wyrażania własnego zdania a wręcz do przeciwstawiania się.

Pozwól na samodzielność i własną aktywność dziecka

Pozwól jak najwcześniej podejmować, własne decyzje. Jaki założyć sweter, co zje na śniadanie itp. zachęcaj dziecko do samodzielnego rozwiązywania problemów. Nie chroń przed wszelkim ryzykiem - pokazuj i ucz dziecko, że jego zachowania i decyzje mają swoje konsekwencje. Pozwól łamać stereotyp twoja mała córeczka chce ciężarówkę, co w tym złego?

Ucz dziecko porządku i dobrych manier

Już dwu latek powinien mieć drobne obowiązki domowe - to pomaga by dzieci miały określoną rolę w rodzinie a nie tylko w niej były. Dobre maniery są oznaką szacunku dla innych, jeśli szanujemy innych szanujemy tez samego siebie.

Ucząc norm zachowania, okazując małemu dziecku miłość i szacunek, rodzice stają się dla niego autorytetem i wzmacniają łączącą ich wieź. Dziecko, które zna ograniczenia potrafi odróżnić dobro od zła, zna swoją pozycję w rodzinie i ma poczucie bezpieczeństwa.

Postawy  i  zachowania  dorosłych stanowią  dla  dziecka pierwsze  wzorce, z  których  będzie  czerpać  w  trakcie  życia.

Jeśli dziecko jest zawstydzane, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.
 
Artykuł zamieściła: Joanna Żygieło
Źródło: www.osesek.pl
 

NAUKA PISANIA MOŻE BYĆ ŚWIETNĄ ZABAWĄ

Umiejętności ruchowe konieczne do wyćwiczenia płynnego pisania wykształcają się zanim jeszcze dziecko idzie do szkoły. Jak dowodzą badania specjalisty od sensomotoryki, eksperta marki Stabilo Doktora Christiana Marquardt’a, nie są one jednak właściwie wykorzystywane. Tymczasem nauka pisania może być świetną zabawą, do której dziecko z radością się dołączy.

Nauka pisania zawsze sprawiała dzieciom problemy. Tymczasem rysując od wczesnego wieku nasze pociechy nabierają zdolności prowadzenia ręki w swobodny sposób. Utrwalają się ruchy takie jak: kreślenie linii pionowych i poziomych, okręgów (przeciwnie do wskazówek zegara).W oparciu o te umiejętności, można gładko przejść do nauki liter. Według badań niemieckiego eksperta Doktora Christiana Marquardt’a naukę pisania powinno się więc opierać o te predyspozycje i wykorzystywać je, zamiast wpajać na siłę szereg niezrozumiałych reguł.

Oznaką prawidłowego pisania jest automatyczny sposób, w jaki poruszamy dłonią. Ruchy te charakteryzuje równy rytm oraz stopień powtarzalności, są płynne i nie wymagają czasu ani wysiłku – tłumaczy Marquardt. Dzieci uczące się pisać, kiedy rysują wykonują ruchy bardzo płynne – tworząc linie czy koła. Kiedy jednak pracują nad literami, które mają kształt nieznany, zaczynają kopiować je kawałek po kawałku. Te kontrolowane ruchy, uniemożliwiając wspomnianą płynność, wpływają na tempo pisania oraz ściskanie dłoni. Im lepiej dzieci radzą sobie z pisaniem, tym mniej kontrolują swoje ruchy i zaczynają pisać automatycznie.

Wnioski te warto wykorzystać w nauce, łączyć rysowanie i pisanie. Dzieci uczące się pisać, muszą powtarzać określone czynności i ruchy. Trzeba również wiedzieć, że nawyki w pisaniu dzieci leworęcznych są inne niż dzieci praworęcznych. Ważne jest, aby przygotować dziecku odpowiednie miejsce do pracy:

a) dla leworęcznych

 • światło powinno padać na biurko z prawej strony
 • dziecko powinno siedzieć z lewej strony biurka
 • zakup odpowiednich dla dzieci leworęcznych przyborów szkolnych
b) dla praworęcznych
 • światło powinno padać na biurko z lewej strony
 • dziecko powinno siedzieć z prawej strony biurka
 • zakup odpowiednich dla dzieci praworęcznych przyborów szkolnych.

Ćwiczenie pisania czasem zaczyna być monotonne, dziecko zniechęca się. Jeśli dodatkowo pojawiają się trudności, nasza pociecha rezygnuje z pisania. Co zrobić, aby je zachęcić? Zacznijcie się bawić! Oto kilka zabaw na zachętę:

 • lepienie plastelinowych literek własnego imienia
 • rysowanie patykiem na piasku
 • malowanie farbami przy użyciu palców - obecnie dostępne farby są łatwo zmywalne. Występują również farby przeznaczone specjalnie do malowania palcami, a dziecko pozbawione ograniczeń będzie miało dobrą zabawę. Można również zostawiać odciski swoich dłoni i stóp, tworzyć z nich rożne kompozycje
 • obrysowywanie rąk, stóp, ciała, przedmiotów codziennego użytku, zabawek, a następnie dorysowywanie im oczu, uśmiechów, tworzenie kompozycji
 • pisanie świecą na kartce, a następnie malowanie po kartce farbami, tak aby napis zrobił się widoczny
 • kreślenie linii, figur, liter, cyfr na tackach z kaszą
 • wykonywanie różnych ćwiczeń graficznych przy użyciu: kredy, kredek woskowych, węgla rysunkowego, pędzla, ołówka, długopisu, pióra bądź mazaków różnej grubości.

Trzeba pamiętać, że nie możemy ćwiczyć z dzieckiem przez kilka godzin bez przerwy. Dziecko potrzebuje relaksu i odpoczynku. Dlatego dobrze jest też przeprowadzić parę ćwiczeń relaksacyjnych, takich, które w zabawie ćwiczą automatyzację ruchów związanych z pisaniem. Polecamy np.:

 • zabawy ruchowe: pryskanie wodą, otrzepywanie rąk z wody, wytrzepywanie wody z rękawa, otrząsanie się z wody, strzepywanie nitki z rękawa
 • kreślenie linii z zachowaniem kierunku ruchu: linie pionowe – od góry ku dołowi, linie poziome – od lewej ku prawej
 • kreślenie w powietrzu, na tackach z piaskiem i różnymi technikami graficznymi linii pionowych, poziomych, ukośnych, łamanych, krzywych i figur geometrycznych ( koło, elipsa, kwadrat, trójkąt ).

Ćwiczenia powinny być wykonywane w atmosferze zabawy i śmiechu, aby dziecko zrelaksowało się. Dzięki dobremu nastrojowi, pociecha nie będzie przejmowała się porażkami i przezwyciężymy jej strach przed niepowodzeniami w malowaniu i pisaniu. Dodatkowo wywiąże się między Wami nić emocjonalna, która wpływa na socjalizację i rozwój dziecka. Ważne jest abyście w tych zabawach nagradzali wysiłek pociechy. Jego praca włożona w rysunek, pisanie musi zostać doceniona. Niepowodzenia można obracać w żart i wspólnie się pośmiać, ale nie naśmiewać się. Po serii ćwiczeń, można wrócić do nauki pisania.

Pisanie, które nam nie sprawia problemów, dla dzieci jest spora trudnością. Trzeba wykorzystać umiejętności, których dziecko nabyło w zabawie, aby nauka nie była nudna i monotonna, aby chciało pisać. Maluchy zachęcone do ćwiczeń, miło będą kojarzyć edukację, co przełoży się również na późniejsze wyniki w szkole.

 

Artykuł zamieściła: Joanna Żygieło

Źródło: www.superkid.pl

 


ZAMIAST KRZYCZEĆ wypowiedz dwa istotne zdania...

Wychowywanie dzieci to nie lada wyzwanie. Często wiąże się to ze stresem, nerwami i codzienną kłótnią o drobiazgi. Nasze zmęczenie i irytacja nie może jednak wpływać na nasze relacje z dzieckiem i sposób porozumiewania się, więc żeby nie popełniać błędów, warto wykorzystać ten trik.

Wzbiera w nas złość i zaczynamy krzyczeć..
Dzieci nie są winne temu, że czasem doprowadzają nas do ostateczności. Taka ich natura, że zdarza im się marudzić, narzekać, jęczeć bez powodu, wybrzydzać i płakać. Nie są w stanie okiełznać i nazwać uczuć, których doświadczają, nie potrafią określić problemu, który je trapi. Reagują więc w najbardziej znany sobie sposób, czyli właśnie poprzez głośne wyrażanie niezadowolenia. Na takie zachowanie nasza odpowiedź też jest żywiołowa, bo trudno nam powściągliwie tłumaczyć bez podniesienia głosu, że tak nie wolno i pewne problemy można rozwiązać inaczej. Zwłaszcza gdy działamy pod presją czasu i stresu. Warto pamiętać w takich chwilach o jednym. Dziecko naprawdę chce zadowolić rodziców i postępować właściwie (oczywiście abstrahując od sytuacji, gdy cierpi na jakieś zaburzenia). Większość maluchów naprawdę próbuje w miarę swoich możliwości być grzecznymi i chce, by rodzice byli z nich dumni. Nam dorosłym często jednak wydaje się, że jest zupełnie odwrotnie, bo dziecko nie reaguje, gdy: prosimy, by skończył zabawę, umył ręce, posprzątał. Wówczas zaczyna wzbierać w nas złość i część z nas podnosi głos.
Żeby temu przeciwdziałać, warto wykonać dwie proste czynności. Po pierwsze musicie pamiętać, że złe zachowanie jest oznaką walczącego dziecka. Po drugie musicie w takiej chwili uklęknąć na wprost dziecka i wypowiedzieć dwa zdania:

"Widzę, jak jest ci ciężko w tej chwili. Jak mogę ci pomóc?"

Wydaje ci się to banalne bądź mało skuteczne? Nieprawda, te dwa zdania mogą zdziałać więcej dobrego, niż ci się może wydawać. Wspierasz w ten sposób dziecko, przekazując mu informację, że ma prawo do wyrażania własnych emocji, że nie robi nic złego, nie wiedząc, jak zareagować. Co ważniejsze, wyciągasz do niego także pomocną dłoń i pokazujesz różne możliwości wyjścia z sytuacji.
Krzyk, wyśmiewanie, bicie i upokarzanie nigdy nikogo nie zmotywowało. Dziecko nie nauczy się prawidłowo reagować, jeżeli nie będzie miał podsuniętych właściwych rozwiązań. Może wydawać ci się, że to nieprawda, bo krzyk nikogo nie zabił, a dzieci dopiero wtedy zaczynają słuchać i wykonywać polecenia. To jednak efekt strachu, a nie właściwej motywacji. Jedną z cech autorytaryzmu jest zrównanie szacunku ze strachem. Wychowywanie w ten sposób dzieci, jest nieskuteczne i po prostu szkodliwe. Ważne, by dzieci ćwiczyły posłuszeństwo i rozwijały samodyscyplinę, ponieważ wiedzą, że jest to w życiu ważne i dlatego, że ufają swoim rodzicom. Nie dlatego, że się ich boją.

Jeżeli zadbamy o właściwą komunikację z dzieckiem, otrzyma ono wiadomość, że wierzymy w ich zdolność zmiany zachowania, a my jesteśmy szczęśliwi, że możemy ich w tym wspierać. Gdy sami nie potrafimy kontrolować swoich reakcji, jak mamy uczyć tego dzieci? One naprawdę wymagają naszej pomocy.

Artykuł zamieściła: Joanna Żygieło

Źródło: www.mamadu.pl


Pierwsze dni w przedszkolu

Pierwsze dni w przedszkolu to zawsze okres trudny zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Najgorzej mają oczywiście te szkraby, które do przedszkola idą po raz pierwszy w życiu – gdyż w przedszkolu organizacja dnia i zasady obowiązujące są zupełnie inne niż w domu, a więc miejscu które dobrze znają i do którego są przyzwyczajone. Nie mniejszym przeżyciem bywa też powrót po wakacyjnej przerwie. Nowe miejsce, nowe panie, nowe dzieci, zupełnie nowe sytuacje to zawsze duży stres. Nic dziwnego, że czasem pojawia się niechęć do przedszkola. Z tego względu szczególnie ciężkie bywają poranne rozstania. Jak sobie z nimi poradzić?

Poniżej podajemy kilka praktycznych porad, jak pomóc dziecku przetrwać pierwsze dni w przedszkolu:

 • Otwórzcie się na współpracę z paniami wychowawczyniami. One mają ogromne doświadczenie. Co roku przyjmują do pierwszej grupy nowe maluchy i co roku pocieszają zdenerwowanych rodziców. Ich wskazówki są naprawdę bardzo cenne. Jeśli okaże się, że wasze dziecko nie dojrzało do przedszkola, to z pewnością wam o tym powiedzą!
 • Nie pytajcie swoich dzieci, czy ktoś na nie krzyczał, czy ktoś je uderzył? Bo w końcu odpowiedzą Wam na te pytania twierdząco, myśląc, że takie są wasze oczekiwania. Zapytajcie raczej: „Czy miło spędziłeś dzień?”, „Czy dobrze się bawiłeś?”, „Ciekaw jestem, czy czegoś nowego się nauczyłeś? Chętnie o tym posłucham”. Trzeba nastrajać dzieci pozytywnie.
 • Nie przejmujcie się, jeśli wasze dziecko nie będzie chciało wam opowiadać o przedszkolu. Być może emocje związane z przedszkolem są dla niego zbyt silne i nie potrafi ich właściwie opisać. Zadawajcie pomocnicze pytania. Na przykład bawiąc się z maluszkiem w piaskownicy, zapytajcie, czy w przedszkolu też lepi takie fajne babki. W końcu samo zacznie wam o przedszkolu opowiadać.
 • Nie oszukujcie dzieci. Nie mówcie im na przykład, że siedzicie w krzakach pod przedszkolem, bo dziecko spędzi cały dzień przed oknem patrząc na krzaki.
 • Określcie czasowe ramy pobytu dziecka w przedszkolu, ale nie mówcie, że przyjdziecie o 13.00. Takie maluszki zwykle nie znają się na zegarku. Można powiedzieć, że odbierze się dziecko po obiadku, po podwieczorku lub po innym charakterystycznym dla dziecka wydarzeniu.
 • Nie przejmujcie się, gdy maluch powie na przykład, że nie lubi „pani Krysi” albo że pani na niego krzyczy. Wyjaśnijcie to z wychowawczynią waszego dziecka. Pamiętajcie tylko, że niektóre dzieci odbierają podniesiony głos jako „krzyk”. Wytłumaczcie im, że panie w przedszkolu muszą mówić głośniej, aby wszystkie dzieci dobrze je słyszały.

Pamiętaj też, że pierwsze dni w przedszkolu bywają trudne, ale to ważny etap w życiu Twojego maleństwa. Odseparowanie od mamy i domu rodzinnego, a także świadomość, że za każdym razem rodzic wraca po dziecko, to pierwszy poważny krok ku osiągnięciu przez Twoją pociechę samodzielności. Respektowanie twardo wyznaczonych zasad, chociaż bywa trudne, daje w rezultacie poczucie stałości i bezpieczeństwa.

Artykuł zamieściła: Joanna Żygieło

Archiwum

2017/2018

BEZPIECZNE WAKACJE

Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa. Nie mamy obowiązków związanych ze szkołą i nauką, więc możemy bez ograniczeń planować najróżniejsze przygody, w których będziemy brać udział. Niektórzy spotykają się z przyjaciółmi i wspólnie świetnie się bawią, inni wybierają się na rodzinne wyjazdy. Nikt nie siedzi w domu, kiedy za oknem mamy słoneczną, piękną, zachęcającą do wyjścia pogodę. Jednak wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. Jak powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa.

Oto najważniejsze zasady, którymi powinny kierować się dzieci, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

 1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.
 2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
 3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.
 4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
 5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
 6. Nie rozmawiaj z obcymi.
 7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
 8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
 9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
 10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
 11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
 12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
 13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
 14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
 15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.
 16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
 17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
 18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
 19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
 20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.
 21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
 22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.
 23. Nie rozpalaj ogniska w lesie.
 24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.
 25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

WESOŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!! :)

Artykuł zamieściła: mgr Joanna Żygieło

 

 

Co zamiast krzyku?                  

Aby zdyscyplinować krzyczące dziecko, które żąda np. nowej zabawki czy nie chce wyjść z piaskownicy, często na malca krzyczymy. Ale to zła taktyka!

"Uspokój się! Przestań wrzeszczeć i rób co mówię!" Czy takie okrzyki pomagają nam dogadać się z upartym dzieckiem? Na pewno nie. Kilkulatek tylko jeszcze bardziej się złości i nadal próbuje postawić na swoim. Jak więc opanować sytuację?

Nie poddawaj się flustracji! To oczywiście nie jest łatwe, kiedy maluch w czymś ci się sprzeciwia. Ty krzyczysz bo czujesz się bezradna i nie radzisz sobie z dzieckiem i całą zaistniała sytuacją. Nie masz pomysłu i nie potrafisz skłonić go do poządanego zachowania. Pamiętaj jednak, że twój podniesiony głos działa negatywnie na pociechę. Skrzyczany maluch uczy się, że jest z góry na przegranej pozycji. Nie próbujesz z dzieckiem rozmawiać, tylko krzykiem demonstrujesz swoją siłę. Czy za kilka lat twój ukochany syn lub najukochańsza córeczka zgłosi się do ciebie o pomoc, kiedy będzie tego potrzebować?

Dziecko dowiaduje się także, że silniejszy ma zawsze racje. Może więc przejawiać agresję wobec młodszych rówieśników. Mów więc do malca tonem łagodnym lecz stanowczym. Kiedy próbuje cię uderzyć przytrzymaj go zdecydowanie. A kiedy już ochłonie przytul go i wytłumacz, dlaczego nie podobało ci się jego zachowanie. Mów otwarcie o swoich uczuciach. Staraj sie uprzedzać malca o sytuacjach, które mogą wzniecić w nim bunt. Kiedy np. opuszczane piaskownicy kończy się zawsze histerią, wytłumacz przed wyjściem z domu: "Gdy powiem, że wracamy, to nie będziesz robił scen."

Próbuj odwrócić uwagę dziecka od spornej sytuacji. Żada cukierka przed obiadem? Zaproponuj, abyście poczytali bajke, którą tak bardzo lubi. Perspektywa atrakcyjnego wyjścia skłania dzieci do posłuszeństwa. Dobrze, abyś i ty miała swoje koło ratunkowe. Znajdź coś co pozwoli ci rozładować napięta sytuację i nabrać do niej dystansu. Aby zapobiec wybuchowi wycofaj się na chwilę. Powiedz dziecko: "Twoje zachowanie bardzo mnie zdenerwowało, muszę się uspokoić.. Wrócę do ciebie kiedy ochłonę". I wyjdź z pokoju, to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż krzyk.

Opracowała i opublikowała: mgr Joanna Żygieło

 

 

 

Domowe obowiązki dzieci

 

Dziecko już od najmłodszych lat powinno mieć obowiązki, bo jeśli nie spotka się z nimi w domu, to spotka się z nimi w przedszkolu lub szkole - a im później je pozna, tym trudniej będzie mu je przyjąć a nam je egzekwować.

           Dziecko, które jest od początku zaangażowane w dbanie o dom i o rodzinę, rozwija się na wielu poziomach:

 • zauważa siłę pracy zespołowej – i przyjemność związaną z wykonywaniem wspólnych domowych prac. Przygotowywanie obiadu może być naprawdę czymś wspaniałym.
 • łatwiej docenia czyjś wysiłek – na przykład to, co robi mama, aby przygotować kolację
 • jest bardziej empatyczne – wykonywanie obowiązków w domu pozwala przekonać się na własnej skórze, że nic nie pojawia się za machnięciem czarodziejskiej różdżki – ktoś musi to wykonać.
 • nie jest oderwane od rzeczywistości – a często może się to dziać w chwili, gdy staramy się organizować czas dziecka tak, aby tylko je rozwijać. Obowiązkiem rodzica jest nauczyć swoje dziecko funkcjonować w życiu (poza komputerem, tabletem, ekranem telefonu czy salami zajęć dodatkowych).
 • jest samodzielne i pewne swoich umiejętności – pewność siebie opiera się o przekonanie o własnej skuteczności czy kompetencji. Jeśli dziecko wciąż jest wyręczane i ograniczane, nie spróbuje nigdy pewnych rzeczy, z czasem też może rezygnować z podejmowania ryzyka, wychodzenia ze strefy komfortu. O wiele fajniej jest patrzeć na dziecko, które wie, że sobie może poradzić – w ten sposób czy inny.

Angażowanie dzieci jest bardzo fajną przygodą – chociaż czasem trwa długo. Rozwieszanie prania z dwulatkiem trwa wieki. Krojenie warzyw z trzylatkiem (upartym!) wymaga anielskiej cierpliwości, a układanie książeczek z dwójką dzieci poniżej czterech lat zajmuje mnóstwo czasu – przecież każdą z nich trzeba przejrzeć, kilka trzeba przeczytać od deski do deski (Mamo, tego NIGDY nie czytaliśmy, prawda?), jakaś zaskakuje, jakaś jest chyba nowa.

Poniżej zamieszczona jest  tabela, która może pomóc w określeniu, czy Wasze wymagania wobec dzieci są w porządku , a  może są zbyt duże? Dwulatek bez problemu może wyrzucić pieluszkę do kosza czy odnieść butelkę do zlewu. Pięcioletnie dziecko może pomóc w parowaniu skarpetek, a nawet pomóc w roznoszeniu ubrań do szafek. I to wcale nie musi być droga przez mękę

Artykuł napisany na podstawie „Obowiązki dziecka zależą od wieku!” Edyty Zając

Artykuł  zamieściły :       Łucja Juźwiuk

Małgorzata Godlewska

 

Zabawy które rozwijają pamięć i kreatywność.

Kilkuletnie dziecko szybko uczy się nowych rzeczy i przyswaja wszystko z nieprawdopodobną łatwością. Około 5-6. roku życia pamięć mechaniczna (proste kodowanie i odtwarzanie informacji) przekształca się w pamięć logiczną (kojarzenie, myślenie abstrakcyjne i logiczne). Dziecko w tym wieku samodzielnie dochodzi do wniosków, łączy fakty, potrafi wskazać podobieństwa i różnice.Zaczyna przyswajać pojęcia abstrakcyjne. Jednak choć szybko zapamiętuje nowe rzeczy, równie szybko... zapomina. Dlatego warto doskonalić pamięć dziecka (w proces zapamiętywania najbardziej zaangażowane są dwa zmysły - wzrok i słuch). Rozwój pamięci w dużym stopniu uzależniony jest od ćwiczenia jej. Jak to robić? W bardzo przyjemny sposób - przez zabawę!

Łącz zapamiętywanie z doskonałą zabawą
Pamięć rozwija się już w życiu płodowym. Jednak pełną dojrzałość osiąga dopiero około 15 roku życia. Warto ją rozwijać, usprawniać i trenować. Dobra pamięć to podstawa! To ona odpowiada za intelektualne możliwości twojego dziecka. Ćwiczcie ją każdego dnia.

Zabawa w "Co zapamiętałeś"  Codzienne czytanie dziecku jego ulubionych bajek lub wierszyków, śpiewanie piosenek czy słuchanie ich z płyty - samo w sobie jest już doskonałym treningiem pamięci. Dziecko szybko się ich uczy i ćwiczy pamięć. Jednak warto zrobić coś więcej. Po wysłuchaniu bajki czy piosenki zapytaj dziecko, co zapamiętało, np. kto był dobry, a kto zły, czyj głos był nieprzyjemny i groźny, a czyj miły, kto to powiedział itd.

Zgadnij, co zniknęło Ułóż przed dzieckiem 10 klocków z obrazkami lub literkami (jeśli już dobrze je zna) i poproś, by przez 20 sekund popatrzyło na nie. Następnie niech zamknie oczy, a ty schowaj trzy klocki. Gdy dziecko otworzy oczy poproś, by przypomniało sobie, jakich klocków brakuje. D Miłe wspomnienia Wspólne oglądanie zdjęć, np. z rodzinnej uroczystości lub z wakacji i rozmawianie o tym - to fantastyczny test i trening pamięci. Przypominajcie sobie nie tylko, co robiliście, kto z wami był w tym czasie, ale też, jakie emocje towarzyszyły temu wydarzeniu, zabawne historie. Odtwarzajcie także doznania zmysłowe: nastrój, zapachy, smaki, kolory.

Skojarzenia Zasada jest taka: uprzedzasz dziecko, że w salonie poprzestawiasz pięć różnych przedmiotów w inne miejsce niż dotychczas stały (np. album, wazon, kwiatek, zdjęcie, lampka, bibelot). Dziecko w tym czasie wychodzi z pokoju. Kiedy je poprosisz, by wróciło, ma odkryć, co się zmieniło. Gdy to zrobi i znajdzie przestawione przedmioty, zamieńcie się rolami. Dziecko przestawia - ty odgadujesz.

Samodzielne ćwiczenia Stwarzaj sytuacje, by dziecko bawiło się nie tylko z rodzicami czy rodzeństwem, ale także samo. W ten sposób również doskonale ćwiczy pamięć, wyobraźnię i koncentrację, a także rozwija poczucie niezależności i swobody.

Puzzle Dopasowywanie wypustek do konkretnych wycięć to coś więcej niż dobra zabawa i satysfakcja. Puzzle uczą cierpliwości, koncentracji oraz analizy i syntezy wzrokowej, czyli spostrzegawczości i zapamiętywania elementów układanki. Jest to niezwykle przydatna umiejętność przy nauce czytania i pisania. By zachęcić dziecko do samodzielnej zabawy, kup mu puzzle z ulubionym bohaterem kreskówki. Pokaż też, jak sprytnie je układać, np. zaczynając od dołu lub od góry - tam, gdzie są charakterystyczne elementy.

Trening pamięci Memory - to gra, którą zna chyba każdy z nas. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa memory - pamięć. Zabawa polega na zapamiętywaniu, gdzie ukryte są identyczne obrazki i łączeniu ich w pary. Najprostsze wersje, np. z rysunkami zwierząt, zabawek przeznaczone są już dla dzieci od 3. roku życia. "Starszakom" spodoba się memo ze zdjęciami.  Gry planszowe - np. popularne grzybobranie, chińczyk czy warcaby - uczą przewidywania, stymulują pamięć, poprawiają zdolność logicznego myślenia.

Pozwalaj dziecku wychodzić poza schematy  Kreatywność to cecha nabyta. Rozwija się przez całe życie. Bycie twórczym pozwala lepiej radzić sobie z wyzwaniami i dostosowywać się do zmian. Twoje dziecko zadaje setki pytań? Nie irytuj się - ciesz się z tego i cierpliwie odpowiadaj! Pytania to początek kreatywnego myślenia. Są wyrazem ciekawości tego, co otacza dziecko lub problemu, jaki go nurtuje. Jeśli masz dość dociekliwości malucha, zamieńcie się rolami - ty pytaj, a on niech odpowiada. W ten sposób także rozwijasz jego twórczy potencjał oraz... pasję do nauki! Pamiętaj - kreatywne dziecko myśli i działa poza schematami, jest spontaniczne, często robi coś według własnej koncepcji, ma oryginalne pomysły.

Nagradzaj je za to i nie narzucaj swojej wizji czy rozwiązania. Ucz je i pokazuj, że do celu może prowadzić wiele dróg. To, co zabija kreatywność, to ciągła kontrola, pouczanie oraz stawianie dziecku zbyt wysokich wymagań. Ta rodzicielska lekcja na pewno zaprocentuje w przyszłości!

Wszystko może być zabawą Dziecko potrafi dostrzec więcej niż nam, dorosłym się wydaje. Np. zwykłe przedmioty mogą być dla niego atrakcyjniejszymi zabawkami niż te, które według nas są odpowiednie, edukacyjne, czy też po prostu modne, ładne i pożądane przez rówieśników.

Coś z niczego  Jeśli w twoim domu z szarego kartonowego pudełka powstaje kolorowy kufer na pirackie skarby lub zamek księżniczki, z garnka - bębenek, a z koca - wigwam - to ważny sygnał. Twoje dziecko ma nieograniczoną wyobraźnię, myśli nieszablonowo. Nie zniechęcaj go do takich zabaw. Niech wykorzystuje to, co ma pod ręką (przedmioty codziennego użytku, kuchenne akcesoria) i bawi się tym, co sprawia mu największą przyjemność. Przymykaj oko na bałagan w domu. Sprzątanie po zabawie też może być kreatywne! Zachęcaj dziecko, by z prostych rzeczy, materiałów samo lub z twoją pomocą tworzyło wyjątkowe, niepowtarzaln ezabawki-akcesoria dla lalek, samoloty itp.

Radosna twórczość  Malowanie, rysowanie, lepienie z plasteliny, taniec, śpiew... Twoje dziecko ma ochotę na każdą artystyczną aktywność? Nie ograniczaj go do jednej dziedziny. Daj "spróbować" każdej, która go interesuje i bądź wspierającym rodzicem. Dbaj, by dziecko miało materiały, które pomogą mu "stworzyć" dzieło (kolorowa bibuła, piórka, cekiny, plastelina, modelina, farby do malowania rękami czy płyty z piosenkami). Zachęcaj je do oryginalnych interpretacji - na przykład podczas tańca czy w domowym przedstawieniu niech wcieli się w postać z ulubionej bajki lub realną, np. nauczycielki, lekarza.

Oryginalne hobby Jeśli dziecko zbiera muszelki, pocztówki czy inne drobiazgi, zachęcaj je, by powiększało swoje zbiory. Dawaj mu swobodę w wyborze cennych skarbów i wspieraj je. Pomóż np. znaleźć miejsce na domową kolekcję.

W małym świecie - bez instrukcji Twój maluch całymi dniami mógłby bawić się klockami, układać z nich rozmaite, kolorowe budowle, ale... po swojemu? Super!

Autorskie dzieło Odłóż na bok instrukcje i pozwól dziecku tworzyć pomysłowe konstrukcje z wyobraźni. Klocki, np. Lego Creator, dają nieograniczone możliwości zabawy. Są też doskonałym narzędziem do kreowania rozmaitych historii. Rozwijają intelekt, wyobraźnię, motorykę.

Ważna jest też dieta

Rozwijaniu pamięci i koncentracji służą nie tylko zabawy, ale także dieta bogata w kwasy omega-3 i omega-6. Znajdziesz je w tłustych rybach morskich, oleju lnianym. Na pamięć korzystnie wpływa też lecytyna, którą zawiera żółtko jaja oraz magnez - jego bogatym źródłem są orzechy.

 

                                                                                                        Autorka Anna Szafrańska

                                                                                                     Artykuł zamieściła Małgorzata Godlewska

 

 

 

Wychowawcza rola rodziny

 

Podstawowy proces wychowania dziecka odbywa się w rodzinie. Jest ona naturalnym środowiskiem wychowawczym i ma ogromną rolę w kształtowaniu postaw młodego człowieka. Rodzina przekazuje dziecku wartości, uczy myślenia, dokonywania wyborów, racjonalnego działania.

Na ogół przyjmuje się, że rodzina pełni cztery podstawowe funkcje: biologiczno-opiekuńczą, kulturalno-towarzyską, ekonomiczną i wychowaw­czą. Z pedagogicznego punktu widzenia największym zainteresowaniem cie­szy się funkcja wychowawcza rodziny.

W wychowaniu rodzinnym można wyróżnić pewne odmiany - rodzaje oddziaływań i sytuacji, które je wywołują. Mogą to być: oddziaływania nieza­mierzone, wynikające z całokształtu warunków życia domowego, związane z obiektywnymi czynnikami społeczno - ekonomicznymi rodziny, niezamierzone sytuacje wynikające z naturalnego uczestnictwa w życiu rodziny; zamierzone oddziaływania wychowawcze rodziców realizujących cele rodzi­ny jako grupy społecznej oraz celów wyznaczonych rodzinie w ogólno - społecznym i lokalnym systemie wychowania. Słusznie więc, zauważa S. Kawula, że wychowanie w rodzinie może mieć charakter celowy, planowy (refleksyjny) oraz może odbywać się w sposób przygodny, okolicznościowy (bezrefleksyjny).

Pojmowanie wychowawczej funkcji rodziny zależy od sposobu definio­wania samej rodziny.

Rodzina, jako podstawowa (pierwotna) naturalna grupa społeczna, uwa­żana jest za najważniejszą i niezastąpioną w życiu dziecka. Specyfikę tej grupy w realizacji funkcji wychowawczej określają bezpośrednie ("twarzą w twarz") i wzajemne stosunki uczuciowe i duży stopień trwałości tej grupy społecznej, autonomiczne nierozerwalne członkostwo i przewaga więzi osobistych.

Rodzinę określa się także jako instytucję wychowania naturalnego, która realizuje pewne zadania wychowawcze i osiąga określone skutki wychowawcze w trakcie wykonywania różnych czynności życiowych. Jest to tzw. wychowanie przez uczestnictwo w różnych sytuacjach życiowych. W ro­dzinie występuje przewaga wychowania naturalnego bezrefleksyjnego, ale występują tam także elementy wychowania zamierzonego. Czyli, że jednostka obraca się w sytuacjach wychowawczych i obojętnych wychowawczo. Najczęściej jednak - mówi K. Sośniki  - spotykamy sytuacje, które łączą w sobie składniki pedagogiczne i obojętne pedagogicznie.

Rodzina pełni swe funkcje wychowawcze przede wszystkim w sposób naturalny, dzięki czemu stanowi wartościowe źródło podniet rozwojowych dla swoich członków.

Rodzina jako instytucja wychowania naturalnego oddziałuje na swoich członków poprzez elementy wychowania bezrefleksyjnego i refleksyjnego. Zasadniczymi mechanizmami procesu wychowania w rodzinie są:

 • mechanizm naśladownictwa i identyfikacji;
 • mechanizm kontroli społecznej (system nagród i kar);
 • mechanizm inspirujący i pobudzający odpowiednio ukierunkowaną aktywność dziecka.

      Dlatego ważną rolę odgrywają tu postawy rodzicielskie. Rozwój dziecka w dużej mierze uwarunkowany jest stosunkiem rodziców do dzieci, który wpływa na rozwój pewnych form jego zachowania. Niestety, nawet potoczna obserwacja wskazuje na to, że nie wszystkie postawy rodzicielskie są wartościowe i korzystne dla rozwoju dziecka. To właśnie rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym, z którego czerpane są wzorce. Tu dziecko przyswaja podstawowe umiejętności i nawyki, kształtuje swoją osobowość i postawę społeczną, co wpływa na jego funkcjonowanie w następnych środowiskach pozarodzinnych.

Rodzice oddziałują na własne dzieci w sposób zamierzony i intencjonalny, usiłują nadać wychowaniu zaplanowany kierunek. Obok tych dzia­łań w każdej rodzinie ma miejsce wychowanie uboczne, bezrefleksyjne. Jest to proces ciągły, nieustanny, tworzący atmosferę wychowawczą rodziny, która kształtuje poglądy, postawy i przeżycia, a w efekcie ukierunkowuje dziecko na obecne i perspektywiczne życie dorosłe.

Rodzina stanowi szczególny przykład wspólnoty życia oparty na więziach biologicznych, emocjonalnych, kulturalnych i gospodarczych. Więzi te tworzą sytuacje wychowawcze, w ramach których dziecko buduje swój świat wewnętrzny i wizję świata zewnętrznego, który pragnie tworzyć, realizować poprzez aktywność charakterystyczną poszczególnym fazom rozwoju.

Funkcja wychowawcza rodziny ma istotne znaczenie ogólnospołeczne oraz prywatno - osobiste. Prywatno - osobisty aspekt funkcji ma istotne znaczenie dla samej jednostki, która temu oddziaływaniu wychowawczemu podlega.

O wychowawczej roli rodziny tak mówi Z. Tyszka: „Osobiste losy dzie­cka, jego droga życiowa, sukces zależą w znacznej mierze od tego, jak zostało ono ukształtowane i przygotowane do życia przez rodzinę, od tego, w jakiej mierze rodzina troszczyła się o jego przyszłość”.

Przyszłe losy małego człowieka zależą najbardziej od atmosfery i oddziaływania domu rodzinnego. Rolą rodzica jest nie tylko kochać, ale również posiadać wiedzę i umiejętności, świadomość i motywację do właściwego oddziaływania. Wiąże się to z czasem poświęcanym dziecku,  którego współczesnym rodzicom często brakuje. Warto jednak pamiętać o tym, co słusznie ujęła D. L. Nolte „Dzieci uczą się tego czym żyją. Jeżeli dziecko żyje w ciągłym krytycyzmie, nauczy się potępiać. Jeżeli dziecko żyje otoczone wrogością, nauczy się walczyć(…) Jeżeli dziecko żyje w akceptacji i miłości, odnajdzie i pokocha siebie i cały świat. Odnajdzie szczęście w życiu”.

 

BIBLIOGRAFIA:

 1.  Kawula S., Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo - wychowawczych środowiska rodzinnego. Skrypty i teksty pomocnicze, Toruń 1980.
 2. Kawula S., Brągiel J., Janek A.,(red.) Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2007
 3.  Tyszka Z., Socjologia rodziny, Warszawa 1979.
 4.  Nikitorowicz J., Socjalizacja i wychowanie w zróżnicowanych wyznaniowo i etnicznie rodzinach Białostocczyzny, Białystok 1992.

 

 

Opracowały: Anna Bielawska, Małgorzata Godlewska

 

 

 

Dziecko po traumatycznych przeżyciach  -rola przedszkola

 

Termin  „trauma”w odniesieniu do przeżyć dzieci pojawia się w ostatnich latach bardzo często i w wielu opisywanych sytuacjach można stwierdzić, że jest on nadużywany.

Traumą zwykło się określać zarówno stan osoby, która doświadczyła cierpienia, jak i wszelkie sytuacje wywołujące cierpienie. W przypadku dzieci mówi się –niesłusznie –o traumie, opisując zdarzenia stresujące dla dziecka  –trening czystości, pierwszy dzień w przedszkolu, upadek z roweru. Istotne wydaje się więc przyjrzenie się temu, czym właściwie jest trauma  i w jakich sytuacjach możemy przypuszczać, że dziecko się z nią zmaga.

Trauma to zdarzenie skrajnie stresujące dla dziecka, wywierające przytłaczający wpływ na jego psychikę, z którym nie jest w stanie sobie samodzielnie poradzić. Sytuacjami stanowiącymi ryzyko rozwoju zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) są m.in. wypadki samochodowe, klęski żywiołowe, wojny, czyli ekstremalnie niebezpieczne dla życia i zdrowia zdarzenia, w których dziecko bierze udział lub jest ich świadkiem.

Do traumy nie możemy zaliczyć obejrzanych przez malucha obrazów w telewizji. Ale już dowiedzenie się o tragicznym zdarzeniu, w którym uczestniczyła osoba bliska dziecku

 

W wielu przypadkach przedszkole otrzymuje od rodziców informacje o traumatycznym przeżyciu dziecka –szczególnie kiedy w wyniku zdarzenia doszło do uszczerbku na zdrowiu. Wielu rodziców jest również wrażliwych na to, co dzieje się z ich pociechą na skutek nagłej śmierci bliskiej osoby, uczestniczenia w wypadku czy innej sytuacji spośród wyżej opisanych. Wielokrotnie jednak to nie

narracja rodzica, a zachowanie dziecka będzie sygnałem dla nauczyciela, że doświadczyło ono traumatycznych wydarzeń. Te zachowania –choć mają wspólne cechy – w zależności od sytuacji nieco się różnią. Niektóre z nich są bardziej lub mniej widoczne, przyjmują odmienną postać lub natężenie.

Dziecko, które uczestniczyło w wypadku samochodowym, nawet jeśli nie wiązało się to z utratą zdrowia jego lub bliskiej mu osoby, jest narażone na ogromny stres –hałas, uderzenie, potłuczone szkło, dźwięk syren, wizyta w szpitalu. Po powrocie do przedszkola maluch może być bardziej płaczliwy, rozdrażniony, mieć trudność z pożegnaniem się z rodzicem. Charakterystyczne może być również unikanie zabaw kojarzących się przedszkolakowi z wypadkiem. Wykażmy się wówczas wrażliwością na jego stan i podejdźmy indywidualnie do kwestii opowiadania o zdarzeniu . Ogromnie ważną rolę odgrywa przede wszystkim bliskość rodziców i ich otwartość na przeżycia dziecka. Przytulanie i pozwalanie maluchom na doświadczanie emocji to gesty dające poczucie zrozumienia.

Nagła utrata rodzica lub innej bliskiej osoby jest –jak zostało opisane wcześniej –zdarzeniem traumatycznym. Przyjmuje się, że dopiero pomiędzy 8. a 12. rokiem życia dzieci rozumieją naturę śmierci, zdają sobie sprawę z jej nieodwracalności. Uświadamiają sobie, że dotyka ona nie tylko osoby starsze. Nie oznacza to jednak, że dzieci młodsze nie cierpią z powodu utraty bliskiej osoby. Podobnie jak w przypadku wypadku samochodowego, dziecko, które doznało traumatycznej żałoby, potrzebuje dużo wsparcia w domu i przedszkolu.

Wiedząc, że dziecko przeżyło traumę, można zaproponować rodzicom następujące  sposoby wspierania pociechy:

 • Bliskość fizyczna z dzieckiem– choć tak oczywista, często bywa niedoceniana, mimo że stanowi przecież bardzo ważny element budowania więzi między rodzicem a dzieckiem. Daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala na odreagowanie napięć, radzenie sobie ze stresem.
 • Zabawy pozwalają dziecku na wyrażanie swoich emocji, rozładowywanie napięcia i stresu. Pomagają w radzeniu sobie z trudnymi emocjami w bezpiecznych warunkach, umożliwiają modelowanie pewnych zachowań kilkulatka przez rodzica.
 • Relaksacja– dzieci, które doznały traumy mogą wykazywać nadmierną czujność, pobudzenie  ruchowe, niepokój, zmagać się z zaburzeniami snu, odczuwać napięcie i rozdrażnienie. Z tego względu kojące może być włączenie technik relaksacyjnych, które pomogą im się odprężyć i wyciszyć.
 • Bajki terapeutyczne– pomagają obniżyć poziom napięcia i lęku. Przekazują dzieciom wiedzę na temat ich stanu emocjonalnego, pomagają identyfikować emocje i umożliwiają znalezienie strategii radzenia sobie z nimi. Dziecko, słuchając bajki terapeutycznej, ma szansę utożsamić się z jej bohaterem i jego     przeżyciami, co z kolei ułatwia zrozumienie i nazwanie własnych uczuć.

 

                                                                                  Opracowała: Oliwia Pogodzińska, psycholog

                                                                                     artykuł zamieściła Beata Głowacka

 

Święta Bożego Narodzenia z dzieckiem

Przedświąteczna gorączka kojarzy ci się z maluchem, który plącze się pod nogami, marudzi i... przeszkadza? Wcale nie musi tak być! Jak ułatwić sobie przygotowania do świąt, a dziecku zapewnić dobre wspomnienia?

Naucz dziecko czekania

Tłumaczenie dziecku, kiedy nadejdą święta, nie jest proste, bo nawet dwulatki mają problem z odróżnieniem „wczoraj” od „ jutra”. Aby więc ułatwić smykowi czekanie, warto kupić lub zrobić kalendarz adwentowy. Maluch szybko może sprawdzić, czy zostało mało, czy dużo słodkości do zjedzenia z okienek, a tym samym - kiedy wreszcie przyjdzie ten wielki dzień.

Plusy: Dziecko uczy się cierpliwości i zaznajamia z pojęciami dotyczącymi czasu. Poznaje znaczenie słów „jutro”, „za kilka dni”, „za chwilę”.

Ćwiczcie składanie życzeń

Opowiedz dziecku o tradycji składania świątecznych życzeń. Wytłumacz, że chodzi o to, by sprawić drugiej osobie radość. Możecie także ułożyć przykładowe życzenia i ćwiczyć ich składanie, np. misiom czy lalkom. Warto również wraz ze smykiem przygotować kartki świąteczne dla bliskich, z którymi nie będziecie mieli okazji spotkać się przy świątecznym stole. Nie zapomnijcie także o liście do Świętego Mikołaja – jest dla dziecka jednym z nielicznych dowodów na istnienie tej postaci, a dla ciebie i reszty rodziny świetną podpowiedzią, jakie prezenty kupić maluchowi.

Plusy: Maluch poznaje tradycję oraz uczy się zasad dobrego wychowania. Dowiaduje się także, jak ważne są więzi z rodziną i bliskimi.

Pomóżcie innym

Przed świętami mobilizuje się wiele organizacji charytatywnych. Wytłumacz starszakowi, że nie wszystkie dzieci mają takie fajne zabawki jak on, namów go, by wybrał kilka, którymi już się nie bawi, i oddajcie je potrzebującym.

Zachowajcie świąteczne wspomnienia

Rozejrzyj się dookoła i zobacz, jak jest pięknie. Rozświetlone milionem lampek ulice zachwycą maluszka. Pójdź z dzieckiem na spacer tam, gdzie świąteczne dekoracje lśnią najpiękniej. I koniecznie zabierz ze sobą aparat fotograficzny, by utrwalić radość i zachwyt na twarzy swojego brzdąca.

Plusy: Zazwyczaj dzieci nie pamiętają konkretnych wydarzeń z pierwszych 4 lat życia (to normalne rozwojowe zjawisko nazywane amnezją wczesnodziecięcą). Po latach tylko zdjęcia przypomną maluchowi o magii pierwszej choinki i prezentów.

Zróbcie świąteczne dekoracje

Świąteczna atmosfera to także świątecznie ozdobiony dom. Zróbcie łańcuch z bibułek czy popcornu, ulepcie bałwanki i aniołki z masy solnej.

Plusy: Przy zabawach plastycznych malec rozwija nie tylko wyobraźnię i talent artystyczny, ale także zdolności manualne. Dziecko nabiera też pewności siebie, bo dla babci ozdoby wykonane przez wnuczka będą piękniejsze od tych z galerii sztuki.

Śpiewajcie razem

Nawet jeśli w waszym domu nie było tradycji śpiewania kolęd, wprowadźcie ją teraz. Jeśli się wstydzisz – włączaj kolędy z płyt i dośpiewuj fragmenty, które znasz. Zachęcaj też dziecko, by dogrywało melodię na bębenku czy dzwoneczku.

Plusy: Śpiewanie i słuchanie kolęd umuzykalnia. To także dobra gimnastyka dla mózgu smyka. I jeszcze jedno: rodzinne kolędowanie zacieśnia więzi między wami.

Gotuj z dzieckiem

Zaproś malucha do kuchni. Już niemowlę może uczestniczyć w przygotowaniach, wybijając rytm drewnianą łyżką. Starszaka zaś możesz poprosić o bardziej odpowiedzialne zajęcia: przesiewanie mąki na pierogi czy ubijanie jajek. Koniecznie też upieczcie i udekorujcie wspólnie pierniczki.

Plusy: Maluch uczy się, że obowiązkami należy się dzielić.

WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

Opublikowała: mgr Joanna Żygieło

 

TABLETY I SMARTFONY SZKODLIWE DLA DZIECI !!

Nowinki techniczne to swoisty symbol współczesnego życia; nic dziwnego, że do tabletów, smartfonów dostęp mają nawet najmłodsze dzieci. Prof. Małgorzata Łukowicz przestrzega: pokolenie tabletowe jest bardziej znerwicowane, sfrustrowane i ma problemy z kręgosłupem.

Przeczytałam ostatnio, że tablety, smartfony są jednymi z topowych prezentów dla dzieci. Czy pani zdaniem najmłodsi powinni korzystać z nich bez większych ograniczeń? Wpływają na ich rozwój?

Oczywiście, że wpływają, i to w różnorodny sposób. Wiele zależy od wieku dzieci. Na pewno te najmłodsze, do trzeciego roku życia, nie powinny mieć w ogóle dostępu do tego typu urządzeń. Dlaczego? Bo wpływają na rozwój ich mózgu.

U starszych dzieci chodzi zaś przede wszystkim o pozycję, w jakiej z nich korzystają. Mówiąc wprost: pozycja siedząca nie jest najlepsza dla naszego organizmu, naturalna jest pozycja stojąca. Jeśli dzieci spędzają dużo czasu siedząc, następuje obciążenie kręgosłupa i miednicy, a to z kolei może prowadzić do przeciążeń, utrwalonych przykurczy i wad postawy.

Jednak nie chodzi jedynie o wady postawy?

Nie. Na małe dzieci, na ich rozwój, na ich integrację sensoryczną negatywnie wpływają np. pewne częstotliwości odnawiania się ekranu tableta, jego błękitne światło i to, że obrazy, które oglądają, nie są trójwymiarowe, a płaskie.

Czyli w praktyce?

To, w jaki sposób małe dzieci obserwują rzeczywistość, ma duże znaczenie dla ich rozwoju. Małe dziecko musi w jakiś sposób prawidłowo nauczyć się interpretować świat. Nie można mu dawać zamiennika w postaci sztucznego, płaskiego obrazu, głośnych dźwięków, intensywnych, innych niż w otaczającym je świecie kolorów, bo to m.in. zubaża rozwój sensoryczny.

Jakie więc skutki może mieć zbyt częste korzystanie przez najmłodsze dzieci z tego typu nowinek technicznych?

Ta kwestia nie jest jeszcze dokładnie zbadana, ale amerykańscy naukowcy uważają, że dzieci, które często korzystają z tego typu urządzeń, są bardziej niecierpliwe, płaczliwe, częściej marudzą. Ważna jest też inna kwestia. Zastanówmy się, kiedy najczęściej maluchy dostają do rąk tablety lub telefony?

Gdy trzeba je uspokoić?

Właśnie. Sama wielokrotnie byłam świadkiem takich sytuacji w swoim gabinecie. Rodzice obiecywali dziecku, że jeśli pozwoli się zbadać będzie mogło pograć na tablecie lub obejrzeć bajkę. Traktujemy to więc jak swoistą nagrodę dla malucha za to, że przestanie płakać, krzyczeć, będzie grzeczny lub swoistą zabawkę w sytuacji gdy nie mamy dla niego czasu.

Czyli, mówiąc wprost, uczymy nasze dzieci, że w ten sposób mogą się np. wyciszyć lub zająć?

A tak nie powinno być, bo tablet, telefon do tego nie służą. Przykładowo dzieci, które mają ok. 1,5 roku zaczynają czuć, że mają swoją tożsamość. Reagują emocjonalnie na różne sytuacje, krzyczą, tupią. Podanie im w takiej sytuacji tableta nie tylko nie uczy ich, jak w sposób naturalny uporać się ze stresem, ale dodatkowo powoduje frustrację. Bo na tym tablecie trzeba coś zrobić, coś nacisnąć, przesunąć. Jak się nie uda, rodzą się nowe emocje.

Wpłynie to w jakiś sposób na przyszłość naszego dziecka?

Tak, w ten sposób wychowujemy pokolenie charakteryzujące się nadreaktywnością - bo tu ciągle coś miga, obrazki się przesuwają, trzeba klikać, jest bardzo dużo bodźców. Ten nadmiar bodźców powoduje, że nasze dzieci wyrastają na osoby bardziej nerwowe, nie radzące sobie ze stresem, mające problemy z umiejętnościami społecznymi, z budowaniem więzi. Kontakt dziecka z tabletem czy smartfonem zastępuje kontakt dziecka z mamą, tatą lub rówieśnikami na podwórku. Myślę, że te konsekwencje będę mieć w dorosłym życiu naszych dzieci znacznie większe znaczenie niż problemy z kręgosłupem. Prawidłowej postawy można przecież dziecko nauczyć.

No dobrze, ale na postawę, kręgosłup też mają wpływ....

Oczywiście. Proszę zwrócić uwagę choćby na kciuk. Według naukowców niedługo stanie się podstawowym, najważniejszym palcem dłoni i będzie największy. Zresztą to widać, patrząc choćby na szybkość, z jaką nasze dzieci się nim posługują. I znowu: to, w jaki sposób piszą, wykonują różnego rodzaju czynności, wpływa na kształtowanie ich mózgu. U osoby dorosłej jest nieco inaczej, bo wzorce ruchowe są już zakodowane; ale małe dziecko jest na innym etapie. To, jak rozwija się jego mózg, zależy w dużej mierze od dostarczanych mu bodźców.

Czyli?

Klikanie powoduje, że zmniejsza się pole ruchowe ręki. Podczas zabawy na tablecie dziecko sztywno trzyma rękę, napina mięsień dwugłowy, pracuje kciukiem. To nie jest kompleksowy rozwój. Wystarczy porównać z ruchem, które musi wykonać np. układając puzzle. Dlatego tak ważne są różnego rodzaju zajęcia manualne - rysowanie, malowanie.

A odcinek szyjny?

Tu też następują przeciążenie. Pochylanie się nad tabletem, telefonem może prowadzić do napięć karku, a efektem tego są m.in. bóle głowy, uczucie zmęczenia.

Prawda jest taka, że przed nową technologią nie uciekniemy. Czy rodzice mogą coś zrobić żeby zmniejszyć negatywny wpływ?

To nie jest tak, że wszystko, co jest związane z tymi urządzeniami jest złe. Jest wiele ciekawych aplikacji, które np. pomagają w nauce. Trzeba jednak pamiętać, że nie są to rzeczy dla najmłodszych dzieci, a te starsze powinny mieć ograniczenia czasowe i alternatywę.

Jeśli tablet, to i podwórko z kolegami?

Tak. Podstawą jest to, by kreatywność dziecka stymulować w różny sposób. Jeśli przez pewien czas gra na tablecie, niech zrobi też coś innego. Niech układa puzzle, niech coś ulepi, pojeździ na rowerze, na rolkach czy popływa.

Autor artykułu: Patrycja Rojek-Socha (PAP)

Artykuł umieściła: Joanna Żygieło

 

8 pomysłów na jesienne zabawy z dzieckiem!

Piękna jesień przynosi mnóstwo radości i… możliwości. Drzewa stają się kolorowe i obfitują w swoje owoce – jarzębinę, kasztany, żołędzie. Ku uciesze dzieci, liście, jeden za drugim, spadają z drzew, radośnie wirując na wietrze, a pająki niestrudzenie snują swe pajęcze sieci, bo przecież ten początkowy piękny okres jesienny nazywamy babim latem.

Jesienią można się bawić na tysiąc sposobów. Ogranicza nas, naprawdę(!), tylko nasza wyobraźnia. Poniżej przedstawiam kilka przykładów zabaw z jednym z materiałów, jakie daje nam Pani Jesień, mianowicie z liśćmi.

Zabawy na dworze

Osobiście jestem zwolenniczką codziennych spacerów. Uważam, że żadna cudna zabawa w domu nie zastąpi codziennej dawki słońca, wiatru czy nawet chłodu szczypiącego w policzki. Pozwólmy dziecku zbierać liście, podrzucać je, tarzać się w nich, kopać, brykać,  grzebać, skakać na nie. A gdy wszystkie szaleństwa w końcu się znudzą, zaskoczcie dziecko poniższymi zabawami.

Latawiec z liści

Latawce są cudne, a taki, który można zrobić w przysłowiową minutę, jest rewelacyjną alternatywą zarówno dla małych znudzonych spacerem brzdąców jak i zmarzniętych długą zabawą „dorosłych dzieciaków”. Zbieramy duże liście, np. klonu, przywiązujemy nitką jeden do drugiego tak, by tworzyły linię, całość możemy dodatkowo przywiązać do patyka i gotowe. Biegając, liście układają się jak ogon latawca, szumią i cieszą oko feerią barw.

Segregowanie liści

Zbieramy z dzieckiem różnobarwne liście. Młodszemu możemy zaproponować ich posegregowanie według dominujących kolorów, starszaka możemy poprosić o posegregowanie liści według kształtów, rodzaju drzewa z jakiego pochodzą. Zabawa ta może być wprowadzeniem do rozmów na temat barw jesieni czy kolorów w ogóle, jak również na temat nazw drzew. Dodatkowo możemy rozszerzyć zabawę o dopasowanie do poszczególnych liści, owoców danego drzewa.

Mały Detektyw w akcji

Przygotowujemy dziecku karty pracy z obrazkami drzew i ich nazwami znajdującymi się w Waszej okolicy. Karty można zrobić samodzielnie lub pobrać z internetu z tzw. boxów, czyli platform wymiany materiałów Montessori. Po wykonaniu kart, wybieramy się na wycieczkę w poszukiwaniu drzew widniejących na obrazkach. Analogicznie można zrobić karty z obrazkami liści i bawić się w ten sam sposób. Można wreszcie połączyć te dwie zabawy. Po znalezieniu drzewa, można poprosić dziecko o znalezienie odpowiedniego kształtu liścia czy nawet przyporządkowanie jego owoców.

liscie_niebieski        Zabawy w domu:

Stworki – potworki vel Liściaki

Stworki – potworki vel Liściaki wyglądają nieziemsko (w końcu to stworki) na czarnym papierze. Wystarczy przykleić do niego liść i odpowiednio go ucharakteryzować. Dla przykładu z plasteliny można mu dorobić oczy, z nosków klonu zrobić wąsy, z jarzębiny uśmiech, ze słonecznika nogi itd. Efekt cudny!

Zamalowywanie liści

Na białym lub czarnym materiale, może być stara koszulka, rewelacyjnie wyglądają odwzorowane farbami kontury liści. Wystarczy przyłożyć liść do materiału, pociągnąć pędzlem w górę i w dół i gotowe. Można też liśćmi stemplować koszulkę. Wówczas cały liść pokrywamy farbą a następnie go odbijamy. Zabawa genialnie ćwiczy rękę, zaznajamia z różnymi kształtami liści, pozwala na samodzielny dobór kolorów podczas pracy, a co najważniejsze sprawia, że stara koszulka nabiera nowego wyrazu. Taka koszulka idealnie sprawdzi się podczas balu jesieni.

Tworzenie własnych jesiennych liści

Na grubszym papierze rysujemy różne kształty liści, które następnie wycinamy. Do torebek strunowych wlewamy po kilka rodzajów farb w kolorach jesiennych – żółtym, czerwonym, brązowym, wkładamy liście, zamykamy torebki i pozwalamy dziecku na swobodne ich malowanie poprzez głaskanie, uklepywanie, rozdeptywanie torebki z całą jej zawartością. Efekt bombowy, farby cudnie się przenikają, nadając liściom iście jesiennego widoku.

Liście z masy solnej

Przygotowujemy masę solną, rozwałkowujemy ją na dość cienki placek i wycinamy z niej liście. Można je przyozdobić rodzynkami, pestkami dyni, ziarnami słonecznika, grochem, migdałami, tym, co kto ma w domu, pamiętając o dość głębokim włożeniu ozdobników w masę, by po jej wyschnięciu, nie wypadały z niej. Liście można też zwyczajnie pomalować farbami, co również wygląda imponująco i świetnie nadaje się jako jesienna ozdoba domu. Należy tylko pamiętać, że jeżeli mamy w planach wieszanie takich liści, to przed suszeniem masy, należy zrobić w niej dziurkę. Bardzo to ułatwi późniejsze wieszanie.

Liściowa dopasowywanka

Na arkuszu papieru odrysowujemy różne kształty liści. Dobrze, by było ich dużo i by były wysuszone. Zabawa polega na tym, by dziecko przyporządkowało liście do ich odrysowanych kształtów. Trudniejszą wersją tej zabawy jest dopasowywanie liści tego samego rodzaju, ale różnej wielkości. Ta prosta zabawa, z niczego, ćwiczy spostrzegawczość, koordynację oko – ręka, uczy precyzji jak również utrwala nazwy roślin.

Udanej zabawy!

Artykuł zamieściła: Joanna Żygieło

 

Mamo, tato pochwal mnie!

Czasem patrzymy na dziecko i zastanawiamy się, za co można je pochwalić. W każdym można dostrzec coś dobrego.

O czym powinien pamiętać chwalący rodzic

1. Twoje dziecko robi mnóstwo rzeczy wartych pochwały

2. Chwal uczciwie

3. Pamiętaj o wpływie chwalenia na dziecko

4. Doceniaj nie tylko rezultaty, ale i pracę

5. Podpowiedz dziecku, jeśli samo nie potrafi osiągnąć celu, ale go nie wyręczaj

6. Chwal osiągnięcia ważne i trudne dla dziecka, by wspierać jego samodzielność

7. Chwal rzeczy ważne dla nas, by zasygnalizować dziecku swoje potrzeby

8. Nie chwal wszystkiego bezkrytycznie

9. Miłość do dziecka okazuj na różne sposoby

Sposób, w jaki chwalimy, nie jest obojętny. Nie każda pochwała jest dobra. Lepiej zatem opisywać niż wychwalać. Opisz, co widzisz (słyszysz): „Widzę posprzątane zabawki, poukładane ubrania”. Opisz, co czujesz: „Miło jest wejść do takiego pokoju. Podoba mi się w twoim pokoju”.  Podsumuj godne pochwały zachowanie dziecka: „Starannie ułożyłeś książki, rozdzieliłeś zabawki. To się nazywa porządek”.Dzieci budują obraz własnej osoby w dużej mierze na podstawie tego, co słyszą na swój temat od innych. Rodzice i osoby najbliższe mogą więc bardzo wpłynąć na samoocenę dziecka. Dzieci, często ganione, mogą łatwo zapomnieć o swoich mocnych stronach, wpaść w kompleksy i przestać wierzyć w siebie.Pochwała powinna wywoływać pozytywne uczucia.Czasem trudno pochwalić efekt. Jednak, gdy dziecko włożyło w coś dużo starań, warto powiedzieć „podoba mi się, jak bardzo się starałeś!”. Warto dzieci chwalić często, ale liczba pochwał powoduje, że są one mniej lub więcej warte. Przyglądajmy się momentom, w których dzieciom na czymś wyjątkowo zależy. Zwłaszcza wtedy dzieci potrzebują podkreślenia tego, co im się udało. Ponadto przekażemy w ten sposób im informację, że szanujemy ich potrzeby. Dla dzieci nasze dobre słowo jest bardziej zachęcające do różnych zachowań niż nagana za ich brak. Jak chwalić? Po prostu uśmiechnij się i pogłaszcz po głowie. Innym razem powiedz „Świetnie!” lub „Wspaniale!”. Proste gesty i słowa mają większą siłę przekazu. Gdy sytuacja tego wymaga, powiedz bardzo konkretnie, co spodobało Ci się w zachowaniu dziecka, aby miało ono jasność, czym tak naprawdę zasłużyło sobie na pochwałę. Nie nagradzaj za każdym razem materialnie, np. „Jeśli posprzątasz, dostaniesz lizaka”. W ten sposób wychowamy małego materialistę, który za jakiś czas nic nie będzie robił z dobrego serca i za darmo. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nie oszczędzaj dziecku pochwał. Pamiętaj jednak, że muszą być one szczere! W przypadku, gdy mu się coś nie uda nie mów, że jest super. Ono doskonale wie, że coś się nie udało i liczy na wsparcie i pomoc. Rodzic powinien wiedzieć, kiedy wkroczyć z pomocą. Jeżeli chcemy mieć szczęśliwe dziecko, wierzące we własne możliwości chwalmy je za wkład w pracę, za chęci, za efekty, przecież my- dorośli również lubimy być chwaleni. Miłe słowa uznania uskrzydlają nas i motywują do kolejnych pozytywnych działań, skoro mamy tę świadomość, tym bardziej nie żałujmy pochwał dziecku.

Opracowały mgr Łucja Juźwiuk, mgr Małgorzata Godlewska

 

 

 

 

 

Bezstresowe wychowanie dzieci

Kiedy na świat przychodzi dziecko, pojawia się wielka radość i szczęście. Ale pojawia się również strach. Czy podołam obowiązkom rodzicielskim? Czy będę wiedział/wiedziała, jak się zachować? Przede wszystkim pojawia się jednak pytanie: jak będę wychowywać swoje dziecko? Czy w sposób, jaki znany jest mi z domu rodzinnego z wykorzystaniem całej wiedzy, jaką przekazali mi moi rodzice? A może według najnowszych podręczników dla rodziców, których teraz na rynku nie brakuje?

Jaki styl przyjmę?

Wyróżnić można trzy główne style wychowania: autorytarny, liberalny i demokratyczny. Trzy style – trzy różne modele wychowania. Skupmy się przez chwile, na modnym dzisiaj stylu liberalnym w jego skrajnej wersji, popularnie nazywanej "wychowaniem bezstresowym". Chciałabym pokazać, iż wychowanie bez granic nie spełnia swoich funkcji i ostatecznie wywołuje efekt odwrotny od zamierzonego.

Zanim jednak zacznę rozważania na temat stylu, który właściwie od niedawna zaczął być promowany, chciałabym najpierw określić czym właściwie jest wychowanie. Otóż jest to celowe, świadome działanie o charakterze interakcyjnym i dwupodmiotowym, mające na celu wywołanie względnie stałych pozytywnych zmian w zachowaniu i osobowości jednostki.

Kiedy przyjrzymy się definicji wychowania bezstresowego zauważymy, że wiele z punktów w niej zawartych znacznie różni się od ogólnej definicji wychowania. Wychowanie przyzwalające cechuje ogromna swoboda w działaniu i zachowaniu dziecka oraz znikome oczekiwania i wymagania rodziców względem wychowanka. Charakterystyczne jest również unikanie kar za niewłaściwe zachowanie motywowane stwierdzeniem, iż człowiek uczy się na własnych błędach.

Po raz pierwszy wychowaniem naturalnym zajął się już w XVIII wieku Jan Jakub Rousseau, który opisywał jak ważne jest doświadczenie własne w procesie rozwoju młodego człowieka oraz wolna wola w dokonywaniu wyborów życiowych.

Czym kierują się rodzice, decydując się na swego rodzaju leseferyzm?

Przede wszystkim na pierwszy plan wysuwa się chęć wychowania szczęśliwego dziecka, które nie będzie ograniczane żadnymi nakazami, a co za tym idzie – będzie mogło się harmonijnie rozwijać. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie. Dziecko potrzebuje pewnych zasad, aby mogło czuć się bezpieczne. Określenie jakiś granic jest konieczne do tego, aby dziecko nie czuło się zdezorientowane wobec ogromu świata, który go otacza; do tego, aby czuło się pewnie.

Kolejnym argumentem ze strony rodziców opowiadających się za wychowaniem bezstresowym jest próba wyeliminowania stresów, jakie mogłoby przysporzyć dziecku wszelkie ograniczanie swobody działania. Bo jak dziecko ma się spokojnie rozwijać, kiedy nad głową ciążą mu coraz to nowsze bodźce wywołujące stres? Nikt jednak nie bierze pod uwagę faktu, że stres w odpowiedniej dawce jest czynnikiem motywującym, stymulującym rozwój człowieka. Nie można go całkowicie wyeliminować. Dziecko, które zachowuje się nieodpowiednio, ale w żaden sposób nie jest informowane o swoim złym postępowaniu ani uczone, iż nie powinno tak robić, zwyczajnie gubi się. Przede wszystkim nie ma autorytetu, bo brak przy nim osoby, która podpowie mu jak poruszać się w świecie pełnym zasad i ogólnie przyjętych norm moralnych. Ponadto wychowanie bezstresowe nie powstrzymuje niewłaściwego zachowania i dzieci tracą kontrolę nad sobą. Mogą stać się impulsywne, co prowadzić może do różnego rodzaju problemów w zetknięciu z innymi ludźmi.

Szczególnie zauważalne jest to kiedy takie dziecko wchodzi w grupę rówieśniczą np w przedszkolu i nie potrafi dostosować się do zasad tam panujących. Dlaczego? Bo "unikanie stresów" doprowadziło do tego, że dziecko nie wie jak ma się zachować. Nikt nigdy nie mówił mu, że czegoś nie wolno, że czegoś się nie powinno. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do agresji ze strony dziecka skierowanej w innych ludzi, innych – bo zachowujących się inaczej od niego.

Co jeszcze widza w tym stylu wychowania rodzice decydujący się na jego wprowadzenie? Rozmowę. Rodzice dużo rozmawiają ze swoimi dziećmi wierząc w to, że kiedy dziecku wytłumaczy się, iż współpraca to najlepsza droga do porozumienia się, dziecko zacznie się do tego stosować. A kiedy okazuje się to niemożliwe do zrealizowania, próbują innych taktyk, żeby nakłonić dziecko do współpracy, jednakże jest to jedynie taktyka słowna. I jak się okazuje, nieskuteczna. Nierzadko potrzeba po prostu działać, reagować aktywnie.

To w jaki sposób rodzice będą chcieli wychować swoje dzieci, zależy od ich własnych doświadczeń czy przekonań. Z mojego punktu widzenia wychowanie bezstresowe nie realizuje niemal żadnych celów wychowawczych. Powoduje, że dziecko podważa, a w najgorszym przypadku ignoruje, wszelkie zasady i na każdym kroku sprawdza granice, testuje rodziców.

A rodzic, który nie reaguje na to, nieświadomie pokazuje dziecku, że może ono samo o sobie decydować i osiągnąć wszystko, czego zechce. Stanowić to może zagrożenie nie tylko dla prawidłowego funkcjonowania, ale również dla życia wychowanka.

Sprawdzając na własnej skórze wszelkie otaczające go zjawiska, może narazić się na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Ponadto rodzic nie jest żadnym autorytetem w oczach dziecka, a przecież tak ważne dla małego człowieka jest mieć świadomość, że w pobliżu jest ktoś kto wspomoże, kto jednak będzie wiedział lepiej

pedagog  Katarzyna Zaskórska - Centrum Rozwoju Dziecka www.berek.pl

Artykuł zamieściła: Joanna Żygieło

2016/2017

Apel do rodziców

Mam dwójkę dzieci. Starsze chodzi do przedszkola, młodsze do żłobka. Obserwuję więc, co się dzieje w tych dwóch placówkach i jestem przerażona. Zakatarzone i kaszlące dzieci notorycznie zostawiane są na osiem godzin dziennie. Albo i dłużej.Białystok dawniej i dziś

W lutym bieżącego roku w Przedszkolu Samorządowym Nr 51 ,,Przyjazne’ w Białymstoku nauczycielki Anna Bielawska i Anna Stopczyk zorganizowały wystawę, której celem było poznanie i popularyzacja naszego miasta Białegostoku i jego zabytków, a także ukazanie życia mieszkańców. Wystawa miała zachęcać do zainteresowania dziejami miasta i zmianami jakie następowały na przestrzeni wielu lat.Przeziębienie

Przeziębienie, zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc są kolejnymi przystankami na trasie infekcji dróg oddechowych. O ile zapalenie oskrzeli jest poprzedzone przeziębieniem, o tyle zapalenie płuc może pojawić się znienacka, bez poprzedzającej infekcji kataralnej.Jak przygotować malucha do przedszkola

          Pierwszym etapem edukacji dziecka jest przedszkole. Przekroczenie po raz pierwszy progu przedszkola przez 3 - latka rozpoczyna nowy etap jego rozwoju. Dla wielu jest to pierwsze dłuższe rozstanie z rodzicami, spotkanie z dużą grupą rówieśników i umiejętność funkcjonowania w nowym nieznanym środowisku. Wielu rodziców oddających swoje dzieci po raz pierwszy do przedszkola przeżywa różnego rodzaju niepokoje wiążące się z obawami czy dziecko jest już na tyle samodzielne, aby sobie poradzić bez pomocy osób najbliższych.Co mówi rysunek dziecka ?

Pscholodzy i pedagodzy mówiąc o rysunku dziecka podkreślają, że przechodzi on rozwój podobny do rozwoju dziecka. wydzielono kilka faz w zależności od wieku :Kto tu rządzi?

Wprowadzanie zasad ma wpływ na poznawanie przez dziecko otaczającego świata, siebie, swoich możliwości oraz relacji z innymi ludźmi. Dzieci potrzebują zapoznania się z regułami, które rządzą światem. Chcą wiedzieć, co mogą, a czego nie mogą robić oraz co je czeka, kiedy uczynią to, czego nie powinny. Wprowadzanie zasad jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na poznawanie przez dziecko otaczającego świata, siebie, swoich możliwości oraz relacji z innymi ludźmi. Aby proces stawiania granic i przyjmowania ich przez dziecko odbywał się bez napięć i w atmosferze wzajemnej życzliwości, rodzic powinien w sposób jednoznaczny i czytelny dla dziecka wprowadzać normy oraz konsekwentnie i zawsze w taki sam - adekwatny do sytuacji - sposób reagować na ich przekraczanie.Zabawa ma wielką moc

Zabawa w rozwoju i terapii dzieckaRelacje z dziećmi

Rodzina stanowi naturalne środowisko wychowawcze, gdyż oddziaływania na dziecko dokonują się w różnorodnych sytuacjach codziennych. Współczesne rodziny zajmują się dziećmi i wychowują młode pokolenie bardzo długo, od urodzenia przez około 20 lat, odgrywając ważną rolę we wszystkich stadiach rozwoju dziecka, aż do osiągnięcia przez nie dojrzałości psychicznej i niezależności ekonomicznej. Relacje z dziećmi zależą od wielu czynników, w tym od wieku dorastających szkrabów.Kalendarz emocji

    Krzyki, tupanie nogami, czasem nawet bicie...to sposoby okazywania emocji przez dzieci. Oczywiście maluchy mają prawo do złych nastrojów i negatywnych uczuć, bo dopiero poznają świat, zaznaczają swoje granice autonomii i ,,siłują się” z rodzicami. Jednak nie zawsze muszą to być krzyki i awantury. Można spróbować nauczyć dziecko innych sposobów wyrażania uczuć.Funkcjonowanie w grupie przedszkolnej

Funkcjonowanie dziecka w grupie przedszkolnej jako grupie społecznejDziecko w przedszkolu

Przedszkole, będąc pierwszym stopniem systemu szkolnego, jest drugim – obok rodziny – pod względem znaczenia środowiskiem wychowawczym.


 

 

 

góra strony