STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 51 „PRZYJAZNE’’

W BIAŁYMSTOKU

 

                                             Statut Przedszkola Samorządowego nr 51 "Przyjazne''