STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 51 „PRZYJAZNE’’

W BIAŁYMSTOKU

 

Statut Przedszkola Samorządowego nr 51 "Przyjazne'' w Białymstoku