STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 51 „PRZYJAZNE’’

W BIAŁYMSTOKU


Statut Przedszkola Samorządowego nr 51 "Przyjazne''