Rada Rodziców

 

Rok szkolny 2024/2025

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: 

Zastępca Przewodniczącej : 

Skarbnik: 

Sekretarz: 

 

Trójki Grupowe Rodziców poszczególnych grup:

 Grupa I 
Grupa II : 
 
Grupa III :

Grupa IV : 

 Grupa V :
                    
 

                                        

Program współpracy z rodzicami