Rok szkolny 2020/2021

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: E. Pawłowska

Zastępca: E. Mnich

Skarbnik: U. Grądzka

Sekretarz: O. Gabiec

W skład komisji rewizyjnej weszli: K. Sanik; U. Maćkowiak; A. Krawczuk

 

Trójki Grupowe Rodziców poszczególnych grup:

Grupa I : E. Mnich; E. Pawłowska; J. Błaszczuk

Grupa II : A.Kondracka, .E.Wojciuk, K.Zaniewska

Grupa III : K.Sanik; A. Krawczuk, A. Piszczatowska

Grupa IV : E. Pawłowska; U. Maćkowiak; K. Malinowska-Krutul

Grupa V : O. Gabiec; M. Zalewska; M. Choińska

 

                                        

Program współpracy z rodzicami