Rada Rodziców

 

Rok szkolny 2022/2023

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca:  Edyta P.

Zastępca Przewodniczącej : Eliza M.

Skarbnik: Paulina B.

Sekretarz: Paulina B.

 

Trójki Grupowe Rodziców poszczególnych grup:

Grupa I : Paulina B.
               Paulina P.
             Edyta P.
Grupa II : Beata S.
                 Sylwia C.
               Anna P.
Grupa III :  Justyna B.
                Eliza M.
                Edyta P.
Grupa IV :  Patrycja N.
                     Katarzyna Ż.
                    Agnieszka P.
Grupa V : 
 

                                        

Program współpracy z rodzicami