Programy własne

 

  1. Program własny z gimnastyki korekcyjnej pt. „Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu” opracowany przez Izabelę Drubę,
  2. Program języka angielskiego "I love Boo''- realizowany przez Annę Kalinowską,
  3. Program profilaktyki logopedycznej "Mówię więc jestem" - realizowany przez Joannę Jaźwińską, Izabelę Drubę,
  4. Program zajęć plastyczno-terapeutycznych "Kolorowa kropka" dla dzieci w wieku przedszkolnym - realizowany przez Elżbietę Prymaka 
  5. Program zajęć taneczno-ruchowych - prowadzony przez Annę Kalinowską,     
  6. Program koła plastycznego „Mali artyści” - realizowany przez Joannę Jaźwińską,
  7. Program "Magiczne kółeczka" czyli origami płaskie z koła - realizowany przez Izabelę Drubę oraz Joannę Jaźwińską,
  8. Program zajęć rytmicznych- prowadzony przez Ewę Szeps
  9. Program zajęć koła sensoplastycznego- prowadzony przez Ewę Szeps
  10. Program zajęć koła wokalnego- prowadzony przez Ewę Szeps

 

Pozwólmy dziecku doświadczać,

eksperymentować, dowiadywać się

i porównywać, szukać i dążyć w głębinach

wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze,

- czasami trudne, ale jakie bogate i fascynujące

Budujemy programy dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci.”

C. Freinet