Programy własne

 

  1. Adaptacyjny "Z uśmiechem do Przedszkola", którego założeniem jest zminimalizowanie przykrych emocji i przeżyć w pierwszych dnia pobytu w przedszkolu-realizowany przez Annę Bielawską,
  2. Program własny z gimnastyki korekcyjnej pt „Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu” opracowany przez Izabelę Drubę,
  3. Program terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym przejawiających trudności wychowawcze Świat emocji” -  prowadzony przez Beatę Głowacka
  4. Program języka angielskiego "I love Boo''- realizowany przez Annę Kalinowską
  5. Program koła kulinarnego "Mali kucharze'' - realizowany przez Joanne Jaźwińską
  6. Program własny wychowania przedszkolnego "Dobra postawa to podstawa ''do realizacji na zajęciach gimnastyki korekcyjnej- opracowany przez Elżbietę Dobrowolską
  7. " Hello kids" Anna Kosińska- program języka angielskiego,prowadzący Patrycja Marcińczyk              

Pozwólmy dziecku doświadczać,

eksperymentować, dowiadywać się

i porównywać, szukać i dążyć w głębinach

wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze,

- czasami trudne, ale jakie bogate i fascynujące

Budujemy programy dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci.”

C. Freinet