Ubezpieczenie

Przedszkole zawarło umowe z firmą InterRisk

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22
Oddział Białystok
ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok
tel.kom.: 798 959 357
marzena.baszun@interrisk.pl,

www.interrisk.pl