Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 7.00 - 12.00

 

Ramowy rozkład dnia - grupa I, II

7.30 - 8.15 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, ćwiczenia oddechowe, słuchowe i manualne, gry i zabawy usprawniające myślenie i mowę dziecka, zabawy integracyjne.
8.15 - 8.30 Zabawy ruchowe przy muzyce.
8.30 - 9.00 Przygotowanie do śniadania, ćwiczenia samoobsługowe w łazience, śniadanie.
9.00 - 9.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zajęcia edukacyjno - wychowawcze, zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjno- manipulacyjne, plastyczne, muzyczne.
9:30 - 11:15 Zabawy swobodne i zorganizowane, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11:15 - 11:30 Przygotowanie do obiadu.
11:30 - 12:00 Obiad.
12:00 - 14:00 Poobiedni odpoczynek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek.
14:30 - 15:00 Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.
15:00 - 17:00 Zajęcia indywidualne lub w zespołach, gry dydaktyczne. Praca korekcyjno - wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy swobodne w sali i na przedszkolnym placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.Ramowy rozkład dnia - grupa III, IV, V

6.30 - 8.15 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci, rozmowy okolicznościowe, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka
8.15 - 8.30 Zabawa ruchowa lub ćwiczenie poranne; przygotowanie do śniadania- czynności samoobsługowe (kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych)
8.30 - 9.00 Śniadanie, czynności samoobsługowe
9.00 - 9.50 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne
9:50 - 10:20 Zabawy swobodne i ruchowe, prace porządkowe, czynności samoobsługowe.
10:20 - 11:20 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy inspirowane przez dzieci, obserwacje przyrodnicze; przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych- zabawy w sali zabaw lub sali gimnastycznej.
11:20 - 11:30 Przygotowanie do obiadu (kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i działań prozdrowotnych), czynności samoobsługowe.
11:30 - 12:00 Obiad.
12:00 - 14:00 Ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań , zabawy tematyczne, zabawy w terenie.
14:00 - 14:30 Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.
14:30 - 16:30 Zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym; praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, indywidualny kontakt z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.