Programy realizowane w roku szkolnym 2023/2024

  1. E.Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska "Dziecięca matematyka"- wszystkie grupy
  2. Program wychowania przedszkolnego "Dary Zabawy'' F. Froebel -  grupy III - V
  3. Program Wychowania Przedszkolnego  Autor: dr Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska-Baraniuk , Wydawnictwo: Podręcznikarnia   realizowany we wszystkich grupach przedszkolnych w roku szkolnym 2023/2024
  4. Program języka angielskiego "I love Boo", Ewa Wodzicka - Dondziłło, wyd. MAC  – realizowany we wszystkich grupach przedszkolnych w roku szkolnym 2023/2024.