"Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"

                    Zajęcia korekcyjne prowadzone są w oparciu o program własny z gimnastyki korekcyjnej                                                     pt. "Prawidłowa postawa to podstawa", opracowany przez mgr E. Dobrowolską.                              Program odpowiada na potrzeby dzieci i rodziców w zakresie profilaktyki korekcji wad postawy

Cel: - wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka                                                                                  - skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do stanu prawidłowego                            - kształtowanie pożądanych postaw zarówno w działaniu indywidualnym jak i zespołowym

Zadania i tematyka zajęć:

  1.   Moja wada - wiem dlaczego ćwiczę                                                                                                                      - motywowanie dziecka do czynnego udziału w zajęciach                                                                                      - kształtowanie i utrwalenie nawyku prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń i w czynnościach dnia     codziennego                               
  2. Moje płuca - ćwiczenia oddechowe                                                                                                                         - trening prawidłowego oddechu w czasie ćwiczeń
  3. Wyginam swoje ciało - działania korygujące wady postawy                                                                                    - ćwiczenia i zabawy korekcyjne rozciągające mięśnie przykurczone w obrębie stóp, kończyn dolnych, brzucha, obręczy barkowej, kl. piersiowej,                                                                                                                             - ćwiczenia i zabawy wzmacniające grupy mięśni kończyn dolnych i stóp, brzucha, obręczy barkowej, kl. piersiowej, mięśni przykręgosłupowych                                                                                                                   - kontrola przyjmowania prawidłowej postawy                                                                                                        - ćwiczenia o zwiększonej intensywności i z zastosowaniem przyborów - gry i zabawy z elementami ćwiczeń korekcyjnych 

  

Tak ćwiczymy bawiąc się wesoło

Październik

"Prawidłowa postawa" - inscenizacja ruchowa wiersza "Postawa" - dziecko potrafi skorygować prawidłowo swoją postawę


"Moje płuca" - zabawa naśladowcza "Kocia gimnastyka" - trening pogłębionego oddechu w czasie ćwiczenia

zabawa orientacyjno - porządkowa "Jak to zrobić" - dziecko zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń korekcyjnych

Listopad

"Wyginam swoje ciało" - ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie, kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy w czynnościach dnia codziennego:

zabawa z elementem równowagi "Baba Jaga patrzy"


 

Taniec na siedząco z piosenką "Nie chcę cię znać"

Grudzień

zabawa orientacyjno - porządkowa "Ściana - podłoga"- kontrola przyjmowania prawidłowej postawy

Gra korekcyjna "Wojna" - ćwiczenia o zwiększonej intensywności z zastosowaniem przyborów