Regulamin organizacji wycieczek

 Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki przez Przedszkole Samorządowe Nr 51 "Przyjazne'' w Białymstoku

 Podstawa prawna: ‒ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki  krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055).

Regulamin_wycieczek PS 51 "Przyjazne''