Informacje dla rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

1. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt pt.: "Przyjazna nauka dla przedszkolaków"

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Projekt partnerski realizowany przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe nr 51 i Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku w okresie od 01.10.2020 r.  do 30.04.2022 r.

         

2. REKRUTACJA:

 • projektem zostanie objętych 125  dzieci oraz 9 Nauczycielek z Przedszkola Samorządowego Nr 51 Przyjazne w  Białymstoku
 • rekrutacja odbywać się będzie od 01.10.2020 do 31.10.2020 poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych u Nauczycieli w grupach i Dyrekcji,
 • tylko kompletna i podpisana dokumentacja rekrutacyjna zapewni udział w projekcie.
 • Nauczycielki w grupach mają komplet dokumentów rekrutacyjnych dla Rodziców dzieci.

3. MODUŁY SZKOLENIOWE

  1. Mądry Przedszkolak. Już czytam- Zajęcia dla dzieci 3-4 oraz 5-6 letnich rozwijające umiejętność nauki czytania i rozumienia tekstu, zapamiętywania przy pomocy zabawy, ćwiczeń kinezjologicznych, technik pamięciowych, koncentracji - w wymiarze 40 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  2. Mądry Przedszkolak. Język angielski- dla wszystkich dzieci prowadzony na zasadzie nowoczesnego nauczania, wykorzystujący narzędzia technologiczne takie jak: laptop, tablica multimedialna, karty pracy, podręczniki – w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  3. Mądry Przedszkolak. Tabletowa matematyka-  Program dla wszystkich dzieci łączący w sobie nowoczesne metody technologiczne (tablet, aplikacja) połączone z ciekawie opracowanymi książeczkami do nauki.  Program rozbudzający zainteresowanie naukami ścisłymi – w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  4. Mądry Przedszkolak. Wielkie BUM - Program nauki doświadczania świata dla wszystkich dzieci, poprzez wybuchy, eksperymenty, pokazy; rozbudzający naturalną ciekawość świata każdego  dziecka, uczący wspólnego działania, rozwijający kreatywność, zainteresowanie biologią, chemią, fizyką, otaczającymi nas zjawiskami przyrody– w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  5. Mądry Przedszkolak- Taniec i teatr- czyli jestem gwiazdą- program dla wszystkich dzieci, którego celem jest rozbudzenie pasji artystycznych, ale  przede wszystkim zapewnienie dzieciom większej ilości ruchu. Poprzez występy artystyczne, teatralne dzieci pogłębią chęć wspólnego działania, występowania na scenie, nauczą się skutecznej walki z teatralną tremą i nieśmiałością- w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)

4. WAŻNE USTALENIA

 • projekt jest całkowicie bezpłatny prowadzony w okresie od 01.10.2020 r.  do 30.04.2022 r. z przerwą wakacyjną
 • zajęcia odbywają się poza godzinami realizacji podstawy programowej (po obiedzie)
 • zajęcia odbywają się w Przedszkolu, w salach do których uczęszcza dziecko i są prowadzone przez Nauczycielki z Przedszkola i trenerów Partnera
 • dzieci otrzymują komplet materiałów dodatkowych na własność.
 • biuro realizacji projektu znajduje się w Przedszkolu Samorządowym Nr 51 w Białymstoku