Kadra pedagogiczna

 • mgr Krystyna Winnicka - dyrektor, nauczyciel dyplomowany, kierunek studiów - pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej
 • mgr Beata Głowacka - społeczny zastępca dyrektora, nauczyciel dyplomowany, kierunek studiów - pedagogika wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • mgr Joanna Eliza Jaźwińska- nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów pedagogika, studia podyplomowe -edukacja elementarna; studia podyplomowe pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna
 • mgr Urszula Grądzka- nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów pedagogika wczesnoszkolna, kolegium języków obcych pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu warszawskiego -specjalność język angielski
 • mgr Elżbieta Ewa Prymaka -nauczyciel dyplomowany, kierunek studiów pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe "Arteterapia i terapia zajęciowa"
 • mgr Izabela Druba - nauczyciel mianowany, kierunek studiów pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe "Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami rehabilitacji'', studia podyplomowe pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna
 • mgr Anna Kalinowska - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim, studia podyplomowe "Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"
 • mgr Joanna Kosakowska-nauczyciel początkowy, kierunek studiów pedagogika specjalna specjalność pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną, pedagogika specjalna specjalność rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • mgr Ewa Szeps - nauczyciel początkowy, Uniwersytet w Białymstoku kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Szkoła Muzyczna I i II stopnia w klasie Fortepianu i Rytmiki 
 • mgr Izabela Sitarska - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach, kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego, certyfikat TELC English B2
 • mgr Klaudia Wojewoda-nauczyciel początkujący,  Uniwersytet w Białymstoku kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Karolina Gogol  - psycholog, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, kierunek Psychologia
 • mgr Robert Gładysz - nauczyciel dyplomowany - katecheta religii katolickiej  -kierunek studiów teologia