Kadra pedagogiczna

 • mgr Anna Pyrska - dyrektor, nauczyciel mianowany, kierunek studiów - pedagogika opiekuńczo wychowawcza, studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, studia podyplomowe z edukacji osób ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe menedżer sportu.
 • mgr Beata Głowacka - społeczny zastępca dyrektora, nauczyciel dyplomowany, kierunek studiów - pedagogika wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
 • mgr Joanna Eliza Jaźwińska - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów pedagogika, studia podyplomowe -edukacja elementarna; studia podyplomowe pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna.
 • mgr Urszula Grądzka - nauczyciel mianowany, kierunek studiów pedagogika wczesnoszkolna, kolegium języków obcych pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu warszawskiego -specjalność język angielski, studia podyplomowe "Logopedia ogólna".
 • mgr Elżbieta Ewa Prymaka - nauczyciel dyplomowany, kierunek studiów pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe "Arteterapia i terapia zajęciowa".
 • mgr Izabela Druba - nauczyciel mianowany, kierunek studiów pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe "Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami rehabilitacji'', studia podyplomowe pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna.
 • mgr Anna Kalinowska - nauczyciel mianowany, kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim, studia podyplomowe "Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym".
 • mgr Joanna Kosakowska - nauczyciel początkujący, kierunek studiów pedagogika specjalna specjalność pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną, pedagogika specjalna specjalność rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.
 • mgr Ewa Szeps - nauczyciel początkujący, Uniwersytet w Białymstoku kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Szkoła Muzyczna I i II stopnia w klasie Fortepianu i Rytmiki .
 • mgr Klaudia Wojewoda - nauczyciel początkujący,  Uniwersytet w Białymstoku kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .
 • mgr Paulina Charkiewicz - nauczyciel kontraktowy, Uniwersytet w Białymstoku kierunek studiów: pedagogika wczesnoszkolna.
 • mgr Karolina Gogol  - psycholog, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku kierunek Psychologia.
 • mgr Robert Gładysz - nauczyciel dyplomowany - katecheta religii katolickiej  -kierunek studiów teologia.