„Kraje anglojęzyczne widziane oczami dziecka”

– konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców

Cele konkursu:

-popularyzacja języka angielskiego,

-pogłębianie zainteresowań krajami anglojęzycznymi,

-zaprezentowanie talentów plastycznych .

Zasady konkursu:

-dzieci wykonują pracę plastyczną związaną z historią lub kulturą wybranego kraju anglojęzycznego, np. historyczne lub współczesne postacie, gwiazdy muzyki rozrywkowej, filmu, bajki, znane miejsca, budowle, krajobrazy, osiągnięcia naukowe, symbole itp.

- technika wykonania prac jest dowolna (np. praca przestrzenna, makieta, rysowanie, wycinanie, malowanie, wydzieranie, wyklejanie itp.)

-każdy uczestnik wykonuje jedną pracę,

-praca powinna być podpisana

 ( imię i nazwisko, grupa oraz tytuł pracy).

Złożone prace będą oceniane pod względem:

-pomysłowości,

-estetyki,

-zaangażowania,

-oryginalności.

Prace konkursowe składamy u nauczycielek gr. „Misie” i „Żabki” do 31 stycznia.

                                                                                                                                                                Organizatorzy konkursu:

                                                                                                                                             Izabela Druba

                                                                                                                                                       Urszula Grądzka

                                                                                                                                                      Izabela Sitarska


UWAGA RODZICE !

Od 02.12.2021 r. w naszej placówce, we współpracy z ANIMUS – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Bielsk Podlaski, będą organizowane w każdy czwartek zajęcia w ramach programu TUS – Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia będą odbywały się we wszystkich grupach. 

Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach jest podpisanie oświadczenia rodzica. 

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronach:

https://animus-bielskpodlaski.pl/

http://www.mopsbielskpodlaski.pl/animus-osrodek-srodowiskowej-opieki-psychologicznej-i-psychoterapeutycznej-dla-dzieci-i-mlodziezy-bielsk-podlaski-oferta/

Dyrektor Przedszkola

Krystyna Winnicka


REKOMENDACJE PREZYDENTA  MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Rekomendacje Prezydenta Miasta Białegostoku

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 1.09.2020:

PROCEDURA_BEZPIECZENSTWA_W_OKRESIE_PANDEMII_COVID_1_09.2020-1.docx

Wytyczne_GIS_przedszkola_i_zlobki-V_aktualizacja.pdf


Przyjazna nauka dla przedszkolaków” – projekt unijny od 01.10.2020 r.- 30.04.2022 r.

Od 1 października 2020 r. trwa rekrutacja do projektu pt. „Przyjazna nauka dla przedszkolaków” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt będzie trwał od 01.10.2020 r. do 30.04.2022 r. Projekt jest realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku wraz z partnerem Akademią Nauki  Emilia Karolina Seroka.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną:

projekty/przyjazna_nauka