Przyjazna nauka w przedszkolu

PS_51_07_03.2021_zapytanie_ofertowe_pomoce_szkoleniowe[41688].pdf

rozeznanie rynku


"Przyjazna nauka dla przedszkolaków” – projekt unijny od 01.10.2020 r.- 30.04.2022 r.

INFORMACJE O PROJEKCIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt partnerski realizowany przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku i Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku pt.: "Przyjazna nauka dla przedszkolaków"

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Projekt partnerski realizowany Białymstoku w okresie od 01.10.2020 r.  do 30.04.2022 r.

               

2014-2020. Czas trwanie projektu: 01.09.2020-28.02.2022

2. REKRUTACJA:

3. MODUŁY SZKOLENIOWE

  1. Mądry Przedszkolak. Już czytam- Zajęcia dla dzieci 3-4 oraz 5-6 letnich rozwijające umiejętność nauki czytania i rozumienia tekstu, zapamiętywania przy pomocy zabawy, ćwiczeń kinezjologicznych, technik pamięciowych, koncentracji - w wymiarze 40 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  2. Mądry Przedszkolak. Język angielski- dla wszystkich dzieci prowadzony na zasadzie nowoczesnego nauczania, wykorzystujący narzędzia technologiczne takie jak: laptop, tablica multimedialna, karty pracy, podręczniki – w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  3. Mądry Przedszkolak. Tabletowa matematyka-  Program dla wszystkich dzieci łączący w sobie nowoczesne metody technologiczne (tablet, aplikacja) połączone z ciekawie opracowanymi książeczkami do nauki.  Program rozbudzający zainteresowanie naukami ścisłymi – w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  4. Mądry Przedszkolak. Wielkie BUM - Program nauki doświadczania świata dla wszystkich dzieci, poprzez wybuchy, eksperymenty, pokazy; rozbudzający naturalną ciekawość świata każdego  dziecka, uczący wspólnego działania, rozwijający kreatywność, zainteresowanie biologią, chemią, fizyką, otaczającymi nas zjawiskami przyrody– w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  5. Mądry Przedszkolak- Taniec i teatr- czyli jestem gwiazdą- program dla wszystkich dzieci, którego celem jest rozbudzenie pasji artystycznych, ale  przede wszystkim zapewnienie dzieciom większej ilości ruchu. Poprzez występy artystyczne, teatralne dzieci pogłębią chęć wspólnego działania, występowania na scenie, nauczą się skutecznej walki z teatralną tremą i nieśmiałością- w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  6. Zajęcia dla  9 nauczycieli przygotowujące do wdrożenia i wykorzystania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych w zakresie naukowo – technicznym. Zajęcia w wymiarze 30 godzin dydaktycznych.

Partnerem w projekcie  jest AKADEMIA NAUKI w BIAŁYMSTOKU.