UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 Lp.

Tematyka

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.
     
2.
     
3.
     
4.
     
5.
     
6.
   
 
7.
 
   
8.
 
 
 
 
9.
 
   
10.
 
 
 
 
11.
 
 
 
 
12.
 
 
 
 
13.
 
 
 
14.
 
 
 
 
15.