* Gimnastyka korekcyjna

         Cel główny:  - zapobieganie stwierdzonym wadom postawy;
         Cele szczegółowe:

       -  Uświadomienie dziecku jego defektu i konsekwencji wynikających z wystąpienia wady postawy.

       -   Nauka umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych, a następnie globalnych,           

       -   Rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych.

       -   Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy.

       -   Wyrabianie wytrwałości posturalnej, tj. zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy

       -   Ćwiczenia oddechowe:  nauka prawidłowego oddychania w czasie wykonywania ćwiczeń,

   

Zapraszamy na fotorelację z zajęć

Rok szkolny 2021/2022

Dzieci na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej wzmacniały mięśnie stóp oraz kształciły prawidłowe wysklepienia stóp.

  
 

 

        Dzieci na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej wzmacniały mięśnie rąk, nóg, grzbietu, brzucha oraz zwiększały ruchomość kręgosłupa.

    

 

         Dzieci na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej wzmacniały mięśnie stóp oraz kształciły prawidłowe wysklepienia stóp.

    

Dzieci na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej wzmacniały mięśnie rąk, nóg, grzbietu i brzucha.

  

Tor przeszkód - rozwijanie sprawności fizycznej.

  

Dzieci na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej wzmacniały mięśnie stóp oraz kształciły prawidłowe wysklepienia stóp.