* Gimnastyka korekcyjna

  • Zajęcia prowadzi instruktor gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej mgr Izabela Druba 
  • Zajęcia korekcyjne prowadzone są w oparciu o program własny z gimnastyki korekcyjnej pt „Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu”. Opracowany przez Izabelę Drubę. Przeznaczony jest dla dzieci z wadami postawy w wieku 4-6-lat.
  • Cele programu:

         Cel główny:  - zapobieganie stwierdzonym wadom postawy;
         Cele szczegółowe:

       -  Uświadomienie dziecku jego defektu i konsekwencji wynikających z wystąpienia wady postawy.

       -   Nauka umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych, a następnie globalnych,           

       -   Rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych.

       -   Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy.

       -   Wyrabianie wytrwałości posturalnej, tj. zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy

       -   Ćwiczenia oddechowe:  nauka prawidłowego oddychania w czasie wykonywania ćwiczeń,

  •   W zajęciach korygujących wady postawy wykorzystana zostanie forma zabawowa, ćwiczenia w  obwodzie  stacyjnym,  
  •    W zajęciach uczestniczą dzieci na podstawie zaświadczenia ze zdiagnozowaną wadą postawy przez lekarza specjalistę
  •    Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorek i piątek 10:00 - 10:30 lub 11:30 - 12:00 
  •    Dzieci ćwiczą w stroju gimnastycznym (krótkie spodenki i bawełniana bluzka z krótkim rękawem), na bosaka

   

Zapraszamy na fotorelację z zajęć

Rok szkolny 2021/2022

Dzieci na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej wzmacniały mięśnie stóp oraz kształciły prawidłowe wysklepienia stóp.

  
 

 

 Rok szkolny 2020/2021

    

 

         Dzieci na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej wzmacniały mięśnie stóp oraz kształciły prawidłowe wysklepienia stóp.

    

Dzieci na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej wzmacniały mięśnie rąk, nóg, grzbietu i brzucha.

  

Tor przeszkód - rozwijanie sprawności fizycznej.

  

Dzieci na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej wzmacniały mięśnie stóp oraz kształciły prawidłowe wysklepienia stóp.