grupa 9 + 10 "Muminki"


w tym roku kalendarzowym

CZERWONY KAPTUREK- TEATRZYK KUKIEŁKOWY

Umiejętność operowania głosem pod względem intonacyjnymCALINECZKA- TEATRZYK CIENI

-rozwijanie wyobraźniPo co jest teatr?”- teatrzyk stolikowy z wykorzystaniem darów Froebla na podstawie wiersza Joanny Kulmowej, rozmowa na temat przesłania wiersza

Umiejętność aktywnego uczestnictwa w rozmowie, uzasadniania własnego stanowiska, argumentowania, kulturalne słuchanie wypowiedzi innych osóbLUTY 2021

„W Teatrze”- oglądanie filmu edukacyjnego. Poznanie miejsc związanych z teatrem oraz osób w nim pracujących