Efektywna Nauka w grupie 4a, 4b ("Muminki")

Zabawy czytelnicze i czytanie globalne 15.10, 17.10, 29.10, 31.10 

 

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5