grupa 3 + 4 "Zabki"


w poprzednim roku szkolnym

Praca w książkach

Dzieci klasyfikowały przedmioty na zbiory i porównywały ich liczebność.Zajęcia z tablicą interaktywną

Dzieci z grupy żabki poznały gry rozwijające logiczne myślenie.