grupa 1A + 1B


jeszcze wcześniej

Maj 2019

 Środa, 12 czerwca 2019 r.      Asia Żygieło 

Utrwalamy nazwy kolorów, zabawek oraz postaci bajkowych Praca z książką na zajęciach

 Piątek, 17 maja 2019 r.      Asia Żygieło 

Kwiecień 2019