„Po co jest teatr?”- teatrzyk stolikowy z wykorzystaniem darów Froebla na podstawie wiersza Joanny Kulmowej, rozmowa na temat przesłania wiersza.

  • Umiejętność aktywnego uczestnictwa w rozmowie, uzasadniania własnego stanowiska, argumentowania, kulturalne słuchanie wypowiedzi innych osób


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2