grupa 1A + 1B


jeszcze wcześniej

Maj 2019Kwiecień

Badamy z bliska jak zbudowana jest kora oraz jak wygląda Chrabaszcz i pszczoła :)